Нашата стратегия има за цел да подсили позицията ни на лидер в нефтената и газовата промишленост, помагайки ни в същото време да посрещнем глобалните енергийни нужди по отговорен начин. Безопасността и екологичната и социална отговорност са в сърцето на нашите дейности.

Прочетете за нашата стратегия

Shell в [country name]

Shell в [country]

Добавяне на описание на локален бизнес

Shell по света

Shell по света

Shell е глобална група от енергийни и нефтохимически компании.

Нашите операции са разделени в четири бизнес направления: Upstream, Integrated Gas and New Energies, Downstream и Projects & Technology.

В Upstream се съсредоточаваме върху откриването на нови залежи от течности/течни горива и природен газ и разработването на важни нови проекти, при които нашата технология и ноу-хау добавят стойност за притежателите на ресурсите.

В Integrated Gas and New Energies се съсредоточаваме върху втечняването на природен газ (LNG) и преобразуването на газа в течности (GTL), за да може да бъде безопасно съхраняван и доставян на пазарите в целия свят. Бизнес направлението New Energies беше създадено с цел проучване и инвестиране в нови възможности с по-малко въглеродни емисии.

В Downstream се съсредоточаваме върху превръщането на суровия петрол в набор от рафинирани продукти, които се доставят и продават из целия свят за битови, промишлени и транспортни цели. Освен това произвеждаме и продаваме нефтохимически продукти за промишлена употреба в целия свят. Дейностите на Shell по разработване и добив на петрол от катранени пясъци в Северна Америка също са част от организацията на Downstream.

Нашето бизнес направление Projects & Technology отговаря за изготвянето на нови проекти за развитие, както и за проучванията и разработките, които водят до иновативни и рентабилни инвестиции за бъдещето.

Още в раздела „За нас“

Кои сме ние

Научете за бизнеса и хората ни и как се разраснахме от малък магазин в Лондон преди близо 200 години.

МОЖЕ СЪЩО ДА СЕ ИНТЕРЕСУВАТЕ ОТ

Устойчиво развитие

Устойчивото развитие в Shell се отнася до доставянето на енергия по отговорен начин, за да се задоволят нарастващите нужди на света.

Енергия и иновации

Как използваме човешката изобретателност, иновации и технологии, за да разкрием повече по-чиста енергия за десетилетия напред.