Нашата стратегия е да се заздрави нашата позиция като водеща енергийна компания чрез осигуряването на нефт, газ и нисковъглеродна енергия във връзка с промените в световната енергийна система. Безопасността и социалната отговорност са от фундаментално значение за нашия бизнес подход.

Прочетете за нашата стратегия

Shell по света

Shell по света

Shell е световна група от енергийни и нефтохимични компании.

Нашите операции са разделени в нашите предприятия: суровинни, интегрирани газови и нови енергии, преработвателни. Нашата организация за проектиране и технологии управлява обезпечаването на основните проекти на Shell и е двигател на нашата дейност във връзка с изследванията и нововъведенията.

Нашата организация за суровини управлява проучването и добива на суров нефт, природен газ и втечнен природен газ. Тя също се занимава с търговията и транспорта на нефт и газ и експлоатира инфраструктурата, необходима за доставяне на същите до пазарите.

Нашата интегрирана газова организация управлява нашите дейности, свързани с втечнен природен газ и производството на течни горива от газове, както и други продукти. Това включва проучване и добив на природен газ, когато е обвързано с договори за производство и транспорт на втечнен природен газ, както и експлоатация на суровинната и производствена инфраструктура, необходими за доставките на газ до пазарите. Същата се занимава с маркетинг и търговия на природен газ, втечнен природен газ, суров петрол, електроенергия, права върху въглеродните емисии и продава втечнен природен газ като гориво за тежки товарни автомобили и морски плавателни съдове.

При новите енергии ние инвестираме във възможностите, където считаме, че е налице достатъчна търговска стойност. Ние се фокусираме на нови горива за транспорт, като съвременни биогорива, водород и зареждане на електромобили; както и електроенергия, включително и от нисковъглеродни източници, като вятърни и слънчеви, както и природен газ.

Нашата преработвателна организация управлява различните дейности, свързани с нефтопродукти и химикали като част от интегрираната верига за създаване на стойност, включително и търговските дейности, които превръщат суровия петрол и други суровини в гама от продукти, които се транспортират и продават в цял свят за битова, промишлена и транспортна употреба. Продаваните от нас продукти включват бензин, дизелово гориво, нафта за отопление, авиационно гориво, корабно гориво, биогориво, смазочни масла, битуми и сяра. В допълнение ние произвеждаме и продаваме нефтохимикали в цял свят. Нашата производствена организация също управлява и дейностите с нефтосъдържащи пясъци.

Нашата проектна и технологична организация управлява обезпечаването на основните проекти и дава тласък на изследователската дейност и нововъведенията с цел разработването на нови технологични решения. Същата осигурява технически услуги и технологични възможности за нашите интегрирани дейности във връзка с газове, суровини и преработване. Същата отговаря и за осигуряване на функционално лидерство в рамките на Shell в областите безопасност и екология, сключване на договори и доставки, дейности, свързани с кладенци и управление на парниковите газове.

ОЩЕ ЗА НАС

Нашите ценности

Нашите основни бизнес принципи, кодексът на поведение и етичният кодекс помагат на всички в Shell да действат в съответствие с нашите ценности.

Кои сме ние

Научете повече за нашата дейност, хора и начина, по който работим, заедно за да дадем тласък на прогреса към решения за повече и по-чиста енергия.

МОЖЕ СЪЩО ДА СЕ ИНТЕРЕСУВАТЕ ОТ

Устойчиво развитие

Устойчивото развитие в Shell се отнася до доставянето на енергия по отговорен начин, за да се задоволят нарастващите нужди на света.

Енергия и иновации

Как използваме човешката изобретателност, иновации и технологии, за да разкрием повече по-чиста енергия за десетилетия напред.