ЗАЯВЕТЕ ОФЕРТА

 • Удобство

  Един партньор за всички Ваши ежедневни транспортни разходи

  Една мрежа от над 100 търговски обекта в България и над 27 000 търговски обекта в Европа

  Една спирка за всички нужди на Вашите шофьори, включително качествена храна и място за почивка.

 • Контрол и Сигурност

  Приложението Shell Fleet Hub е нашият онлайн портал за лесно управление на горивните карти

  Контрол: задайте как и кога Вашите Shell карти да се използват в Shell Fleet Hub

  Сигурност: Известия за измами и блокиране на карти в реално време. Бдителни служители и видеонаблюдение на търговските обекти.

 • Качество

  Качествено гориво, предназначено да поддържа по-добра мощност и горивна ефективност. Нашата 15 -степенна система за контрол обхваща целия път на горивата от депото до резервоара на автомобила. Знак за качество от SGS.

 • Устойчивост

  Намалете емисиите на Вашия автопарк с иновативните горива Shell FuelSave и Shell V-Power

  Компенсирайте CO₂ емисиите на Вашия автопарк чрез услугата Nature Based Solutions

  Безхартиено обслужване: Електронна фактура, електронно подписване на документи

 • Спестявания

  Конкурентни търговски условия

  Прозрачност

  Намален разход на гориво до 4% (зависещо от тип двигател, стил на шофиране и др.)

ЗАЯВЕТЕ ОФЕРТА

Shell Fleet Solutions представя: Телематични решения с GPS проследяване на Вашите превозни средства

Телематичните решения Ви помагат да постигнете значително подобрение в ефективността и разходите на Вашия автопарк. Част от ползите включват намаляване разхода на гориво, проследяване в реално време, спад в броя на повредите и инцидентите и др.

Компенсиране на емисиите от CO₂ с Shell

По целия свят Shell изпълнява проекти за намаляване на емисиите на парникови газове, като същевременно подобрява условията на живот на местните общности и защитава биологичното разнообразие и дивата флора и фауна.

Често задавани въпроси

Ето и нашите отговори на някои от Вашите най-често задавани въпроси.