Оптимизирайте разходите и управлението на Вашия автопарк с телематични решения. Независимо от типa и размерa на автопарка, Shell Fleet Solutions предоставя избор от различни функционални пакети. Всичко това се управлява чрез интуитивен онлайн портал.

По-сигурни, по-устойчиви, по-ефективни

Специалните пакети телематични решения, които предлагаме допринасят за значителни финансови икономии и позволяват да наблюдавате Вашите превозни средства и водачи в реално време, за да вземате подходящите решения относно управлението на автопарка. В резултат на телематичната технология, можете да проследявате превозните си средства за по-добро планиране на маршрутите, да бъдете непрекъснато информирани за работата на водачите си, да намалите произшествията, да увеличите финансовия контрол и да минимизирате злоупотребите. Чрез инсталирането на телематични устройства в автомобилите получавате достъп до цялостна информация за динамиката на Вашия автопарк. Ние се ангажираме да осигурим повече и по-добри начини Вашият автопарк да бъде по-сигурен, по-устойчив и по-ефективен.

Открийте предимствата на телематичните решения

 • Ефективност

  Ефективност

  Проследявате превозните си средства в реално време за по- добро планиране

 • Продуктивност

  Продуктивност

  Работите по-лесно с реални данни, дигитално - без хартия

 • Безопасност

  Безопасност

  Следите поведението на водачите за по- малко произшествия

 • Сигурност

  Сигурност

  Увеличавате финансовия контрол, за да се справите с потенциални злоупотреби

Изберете най-добрия пакет за Вашия автопарк

Всеки бизнес е различен, затова телематичното решение трябва да съответства на Вашите нужди. Нашите експерти ще Ви помогнат да изберете пакета, който най-добре ще покрие изискванията на Вашия бизнес.

Свържете се с наш експерт

Често задавани въпроси

Компенсиране на емисиите от CO₂ с Shell

По целия свят Shell изпълнява проекти за намаляване на емисиите на парникови газове, като същевременно подобрява условията на живот на местните общности и защитава биологичното разнообразие и дивата флора и фауна.

Често задавани въпроси

Ето и нашите отговори на някои от Вашите най-често задавани въпроси.