Промяна в клиентския Ви номер

В началото на Вашия клиентски номер ще бъде добавена абревиатурата BG. Ще намерите клиентския си номер, изписан на новата фактура.

Център за работа с клиенти

Контактите с Центъра за работа с клиенти остават непроменени 0800 13 483 за страната и +359 800 13 483 за чужбина.
Когато набирате телефона за връзка с нас, ще можете да избирате от опростеното телефонно меню, където опциите са сведени до 2 от сегашните 5. Ще бъдете помолени да въведете клиентския си номер, което ще спести време от регистрация на обаждането Ви.

  1. за блокиране на загубена или открадната карта;
  2. за всички останали въпроси.

Надяваме се, това да съкрати времето за връзка с нас и да елеминира ненужното чакане на линия.


Фактури и дати за фактуриране

Фактурите ще изглеждат по нов начин, с по-подробна и детайлна информация на зарежданията. Фактурите за зареждания от чужбина ще бъдат двуезични, като единият от езиците е български език, а другия е езика на държавата издател.
Валутният курс при зарежданията извън страната се запазва както следва: фиксиран курс на БНБ лева към евро за зареждания в държави, които използват евро и курс за деня на ЕЦБ за всички останали валути.

Фактурирането на зарежданията се опростява до две дати за фактуриране на 17-то и последно число на месеца. Така зарежданията от страната и от чужбина ще бъдат фактурирани на едно и също число от месеца. Отложеното плащане и начина на плащане, които имате по договор, се запазват непроменени.
Моля имайте предвид, че за да подсигурим плавното преминаване към новата система ще направим извънредно фактуриране на 31.10.2017 г. Молим за разбиране по този технически въпрос.

Shell Card Online

Входната страница и данните за достъп ще се променят. Новата парола ще Ви бъде изпратена на електорнната поща, регистрирана в Shell Card Online на 8-ми или 9-ти ноември.
Моля, след 7-ми ноември 2017 г. да използвате само новия адрес:
https://www.shellcardsonline.com
Данните от зарежданията след 7-ми ноември ще се отразяват веднага. Тези от предишните месеци ще бъдат отразени поетапно, за да се гарантира стабилност на системата.
Също така, предстои стратирането на мобилно приложение през месец декември, за което ще Ви изпратим допълнителна информация.

В секцията онлайн формуляри ще намерите подробна инструкция за работа с новата версия на програмата

За повече информация, моля посетете:

В случай на въпроси или коментари, можете да се обърнете към Вашия търговски представител или Центъра за работа с клиенти на 0800 13 483.

Екипът на euroShell Card

More In Shell fuel card

Защо да вземете горивна карта от Shell?

Независимо дали бизнесът Ви е локален или международен, ние имаме картата за гориво, която отговаря на Вашите нужди. Ние разглеждаме всеки детайл и предлагаме инструментите и услугите, които да Ви помогнат да намалите оперативните разходи така, че Вашият автопарк да се представя по-добре.

Полезни инструменти

Ние сме тук, за да Ви дадем подробна информация, онлайн инструменти и гъвкавост, така че да можете да управлявате автопарка си безпроблемно.