През 2011 г. нашите специализирани екипи срещу злоупотреби спестиха на нашите клиенти 4 милиона долара чрез проактивна превенция – ние винаги следим за подозрително поведение. 

С Shell Card Online Вие контролирате точно как и къде могат да се използват Вашите карти, като така спирате злоупотреби, преди да са се случили. 

Всяка отделна картова транзакция се наблюдава, което Ви дава яснота и прозрачност за това какво точно се случва. 

Новата система на Shell за проследяване в реално време (RTD) филтрира до 160 милиона трансакции годишно, като Ви предупреждава веднага след появата на подозрително действие, предотвратявайки допълнителна щета за Вашия бизнес. 

Непосредствено след докладване на злоупотреба Shell предприема Всички необходими действия.   

Индивидуален ПИН код   

Всяка карта за гориво на Shell е защитена от индивидуален ПИН код на картата, което дава допълнително ниво на защита. Върху всяка карта може също така да се отбележи отделен номер на автомобил или име на шофьор, като така се насърчават шофьорите да следят картите внимателно.   

Реален контрол над картите Ви   

Персонализирайте всяка карта за национална или международна употреба. 

Изберете за купуването на какви продукти може да се използва всяка карта – включително избрани горива, консумативи, разрешени плащания за автомивки, пътни такси и др. 

Поръчвайте нови карти или блокирайте съществуващи за минути – така по-лесно от всякога можете да предотвратявате употребата на загубени или откраднати карти   

Поемане на отговорност  

Веднага след като получи Вашето потвърждение за анулиране в писмена форма, Shell ще предприеме всички необходими действия. 

Специализирани екипи срещу злоупотреби 

Нашите специализирани екипи срещу картови измами са нащрек за необичайно поведение, като ще се свържат с Вас в момента, в който според нас може да има проблем. 

Повече в горивни карти от Shell

Управление на разходите за гориво

Ние сме тук, за да Ви дадем подробна информация, онлайн инструменти и гъвкавост, така че да можете да управлявате автопарка си безпроблемно.

Спестявания, които се виждат с просто око

Бързо ще забележите разликата, след като започнете да използвате картата за гориво на Shell. Помощ при управлението на разходите и намаляване на административната работа.