Прозрачност и контрол върху разходите на автопарка

С Shell Card Online можете да изготвяте справки за проследяване на всичко – от разхода на гориво на Вашия автопарк до трансакциите и изключенията, като дори можете да получавате всичко това периодично по имейл.

Сигурно онлайн фактуриране

Получавайте, съхранявайте и споделяйте фактури по електронен път. Функцията за търсене в Shell Card Online Ви позволява да избегнете загубата на време при ровенето в архивите в търсене на конкретна фактура, а освен това е и по-сигурно.

Цялостно управление на зарежданията с карти

Когато става дума за управлението на вашия акаунт за гориво, Shell Card Online позволява това да става бързо и лесно. Поръчвайте и блокирайте карти, добавяйте нови потребители, управлявайте Вашите групи карти, променяйте данни на картите, заедно с още много други неща.

Повече в горивни карти от Shell

Спестявания, които се виждат с просто око

Бързо ще забележите разликата, след като започнете да използвате картата за гориво на Shell. Помощ при управлението на разходите и намаляване на административната работа.

Защита от злоупотреби

Ние сме се посветили на това да правим Вашия бизнес безопасен и сигурен. Открийте как горивната карта от Shell Ви помага да следите разходите на Вашия автопарк и как нашият обучен персонал може да помогне за предотвратяване на злоупотреба.