Независимо дали Вашият бизнес е свързан с превоз на пътници от град до град, транспорт на стоки от държава до държава, или управление на автопарк от превозни средства, обслужващи Вашата местна община, Вие знаете, че горивото съвсем не е достатъчно само по себе си, за да се движат Вашите автомобили по пътя.

В почти всяка държава в Европа има пътни и магистрални такси , често пъти с широко разнообразие от методи за плащане. С горивната карта от Shell Вашите шофьори няма да се притесняват за използването на пари в брой при заплащането на такси – сумите автоматично ще се добавят към Вашата фактура за целия автопарк, което Ви помага лесно и ефикасно да управлявате разходите.

Изберете картата euroShell за Ваш партньор при плащанията за пътни такси и се възползвайте от предимствата:

  • Всички Ваши разходи за пътни и магистрални такси са включени във Вашата редовна euroShell фактура, наред с разходите Ви за гориво;
  • Свързаните с такси сметки в Европа се уреждат с една-единствена кредитна оценка и едно-единствено плащане;
  • Персонализирани справки Ви помагат да анализирате и оптимизирате разходите си.
  • Допълнително възстановяване на ДДС, където е възможно (научете повече за възстановяването на ДДС)
  • Ние предлагаме отстъпки при заплащането на пътни и магистрални такси – проверете условията, за да си гарантирате спестяванията, които Ви се полагат.
  • Ние можем да Ви посъветваме за начина на плащане, който е най-икономичен за маршрутите, използвани от автопарка на Вашата компания.
  • Ние ще Ви посъветваме за приложимите процедури за регистрация, ако такива се изискват от пътните оператори.
  • Можете да откриете на нашите страници връзки към уебсайтовете на всичкипътни оператори, които приемат карта euroShellи да проверите най-новите тарифи или други промени.
  • И накрая, с картата euroShell Вие получавате гарантиран достъп до всички нови услуги – всяка година техният брой се увеличава, тъй като нашите предложения обхващат все повече страни и нови схеми за пътни такси. 

Повече стойност при пътни такси и други услуги

Елементи за сигурност

Сигурността е от ключово значение за горивната карта на Shell. Ето защо ще откриете управляеми контролни механизми за употреба, предупреждения и специализирани екипи срещу злоупотреби. Даваме Ви цялото удобство на горивната карта, заедно със спокойствие и сигурност.

Тунели и мостове

Продължавайте да се движите с горивна карта от Shell. Плащайте таксите за тунели и мостове във всички основни европейски държави.