Заплащане на пътната такса

Можете да заплатите пътната си такса на територията на Австрия като използвате един от следните начини:

  • Устройство Toll4Europe, което е най-широко разпространеното в Европа;
  • Устройство Telepass SAT;
  • Устройство Toll2GO;
  • Устройство GO BOX, асоциирано с карта Shell.

Австрийски тунели:

Всички тунели по-долу са включени в системата GO. Когато превозно средство, снабдено с устройство GO box преминава през тези тунели, системата автоматично таксува използването на съответния тунел.

  • Тунелът „Алберг“ (част от платената магистрала S16).
  • Тунелите „Тауерн“ и „Качберг“ (част от платената магистрала A10).
  • Тунелът „Караванкен“ (част от платената магистрала A11). Дължината на тунела е 7864 метра и преминава в Словения.
  • Тунелът „Фелбертауернщрасе“ представлява алтернативен маршрут за трафика в посока към южна Австрия.