Плащането на таксата може да се извърши по един от следните начини:

  • Устройство Toll4Europe, което е най-разпространеното в Европа;
  • Устройство Telepass SAT;
  • Устройство Axxes, без да е асоциирано с карта Shell. На територията на Франция не е позволено заплащането на пътна такса с карта Shell.
  • Устройство TIS VL.
  • Карта Frejus, която дава възможност за заплащане на таксите за преминаване през тунелите „Фрежус“ и „Монблан“. Таксата се изчислява в зависимост от категорията на превозното средство и на емисионния му клас.
  • Telepass Medpass – приложимо за превозни средства, чиято обща маса е по-малка или равна на 3,5 тона и с дължина под 3 метра. Telepass Medpass не дава възможност за заплащане на пътната такса за тунелите „Фрежус“ и „Монблан“, но позволява заплащане на такси за паркиране