Събиране на пътни такси в Германия

Събиране на пътни такси в Германия

истемата за пътни такси в Германия обхваща товарните превозни средства с брутно тегло над 7,5 тона. Размерът на пътната такса зависи от емисионния клас на горивото, броя на осите и тонажа на превозното средство. За точността и съответствието на въведените в системата данни следят властите на Германия на определените за това пунктове. Актуалните пътни такси в Германия могат да бъдат проверени на уебсайта на Toll Collect.

Налични методи за плащане

Германската система за събиране на пътни такси предлага множество методи за плащане. Най-удобният начин за плащане на пътни такси в Германия са устройствата EETS на Shell. За разлика от местното решение, те не изискват допълнителен платен монтаж от оторизиран доставчик на услуги.

В допълнение към устройствата EETS водачите могат да плащат пътни такси с помощта на местното устройство Toll Collect. Плащанията могат да се извършват по два начина – като предварителни или последващи плащания. При не толкова чести посещения на Германия пътните такси могат да се плащат и чрез винетки, които се закупуват онлайн.

ПОРЪЧАЙТЕ УСТРОЙСТВО EETS