• Устройство Toll4Europe – но е важно да се спомене, че Сицилия не е включена към това устройство;
  • Telepass SAT – дава възможност за заплащане на пътните такси в цяла Италия, включително в Сицилия;
  • Telepass Medpass – приложимо за превозни средства, чиято обща маса е по-малка или равна на 3,5 тона и с дължина под 3 метра; Може да се използва за заплащане на фериботи от/към Сицилия и за плащания на паркинги.