• Устройство Toll4Europe, въпреки че не включва всички отсечки, но можете да платите с карта Shell директно на порталите;
  • Устройство Telepass SAT;