Електронни винетки за превозни средства до 3,5 т

Съгласно Закона за пътищата винетна такса се заплаща за следните пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона:

  • моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на пътници;
  • моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на товари;
  • моторни превозни средства с повишена проходимост.

Посредством горивни карти Shell можете да закупите винетка от терминалите на самотаксуване и пунктове за продажба, оперирани от АПИ в страната.

Маршрутна карта

Маршрутната карта е предплатена услуга, предназначена за превозни средства над 3,5 т – превозвачът избира начална и крайна точка на разстоянието, които иска да измине, както и до четири междинни, по желание. Водачът трябва да следва строго определения маршрут като има 24 часа от часа на активирането на маршрутната карта, за да го премине.  

Посредством горивни карти Shell можете да закупите маршрутна карта от терминалите на самотаксуване и пунктове за продажба, оперирани от АПИ в страната.

Бордово устройство

Заплащането на пътна такса посредством бордово устройство е предназначено за превозни средства над 3,5 т, които използват регулярно платените участъци от републиканската пътна мрежа.

Бордовото устройство EETS4U е последно поколение, част от услугата EETS (Европейска Електронна Тол Услуга), рамката за свързаност на ЕС. EETS4U дава възможност с едно бордово устройство да покриете освен България и голяма част от Европейския съюз. В момента бордовото устройство покрива Португалия, Испания, Франция, Белгия, тунел Liefenshoek, Германия, тунелите Herrentunnel и Warnowtunnel, България. Предстоящо присъединяване на Австрия, Италия и Унгария. Държавите могат да се активират и изключват, чрез дистанционна актуализация.