• Устройство Toll4Europe, което е най-разпространеното в Европа;
  • Устройство Telepass SAT;
  • Устройство VIA T – дава възможност за последващо плащане и се използва за превозни средства, чиято обща допустима маса е по-малка или по-голяма от 3,5 тона.
  • Устройство Axxes – дава възможност за заплащане на пътните такси за превозни средства, чиято обща допустима маса е над 3,5 тона.
  • Telepass Medpass – приложимо за превозни средства, чиято обща маса е по-малка или равна на 3,5 тона и с дължина под 3 метра. Дава възможност за заплащане на пътните такси за пътища и магистрали от мрежата Via T и ViaVerde, включително заплащане на такси за паркиране.