Tir I Ciężarówka na autostradzie w Czechach.

От какво зависи размерът на пътната такса?

При определянето на размера на пътната такса се вземат предвид редица параметри, като например:

  • Категория на пътя
  • Вид на превозното средство
  • Клас на емисиите на горивото 
  • Товароносимост 
  • Брой оси
  • Време на деня

Актуалните тарифи можете да откриете на официалния уебсайт на оператора на чешката система: MytoCZ – пътни такси.

Aerial View of Town

Налични методи за плащане

Понастоящем в Чехия се изисква местно бордово устройство (OBU). Устройствата могат да бъдат поръчани чрез Shell и да бъдат получени в определени дистрибуторски пунктове. При получаване на устройството се заплаща депозит в размер на 2468 чешки крони.

Притежателите на горивни карти Shell могат да се възползват от два начина за извършване на плащанията, свързани с шофирането по платени пътища. Първият е удобният метод за последващо плащане – за клиентите на Shell card той функционира на базата на автоматично фактуриране след завършване на маршрута.

Другият метод е посредством предплащане – картата Shell се използва за захранване на сметката. И в двата случая фактурирането се извършва по електронен път и нашите клиенти могат да разчитат на удобна обобщена фактура, която включва всички трансакции за пътни такси и гориво реализирани посредством Shell card.

EETS решения в Чешка република

През 2023 г. Чешката република ще се присъедини към EETS. Алтернатива на местното решение ще бъде наличието на едно бордово устройство за много европейски държави.

Shell предоставя на своите клиенти възможността да регистрират предварително интересът си към новото покритие, така че когато новото покритие бъде факт, те да могат лесно да активират своите устройства в системата за пътни такси.

Научете повече