Belgium flag image

Пътни такси

Пътните такси за всеки километър се изчисляват въз основа на класа на емисиите на горивото, тонажа и вида на пътя. Таксите могат да бъдат различни в зависимост от региона. Актуалните пътни такси могат да бъдат открити на сайта на оператора на адрес Белгия – пътни такси

Dostępne metody płatności na autostradach w Belgii z Shell

Налични методи за плащане

Най-удобният начин за плащане на пътни такси в Белгия са устройствата EETS, предоставени от Shell, които могат да се използват и в много други европейски държави. В допълнение към устройствата EETS водачите могат да използват местно решение, т.е. устройства Satellic. За тях е необходимо да се плати депозит в размер на 135 евро за всяко устройство. Могат да се използват и опции за предварително или разсрочено плащане. За покриване на депозита или зареждане на допълнителни средства може да се използва Shell card.

Данъкът върху добавената стойност, който се начислява към всички пътни такси за използване на пътищата в регион Валония, може да бъде възстановен чрез използване на услугата за възстановяване на ДДС и акциз, предлагана от Shell. Други региони не начисляват ДДС върху своите пътни такси.