valley bulgaria

Пътни такси

Пътни такси за изминат километър се изчисляват въз основа на категорията на превозното средство, емисиите на гориво и броя на осите. Повече подробности можете да откриете на сайта на калкулатора за пътни такси за България.

Opłaty drogowe w Bułgarii

Налични методи за плащане

Най-удобният начин за заплащане на пътни такси в България са устройствата EETS на Shell – с тях водачите не трябва да планират маршрутите си предварително. В допълнение към устройствата EETS водачите могат да плащат пътни такси, като използват местни устройства или винетка. Винетката може да бъде закупена онлайн и изисква предварително планиране на маршрута.