Какво трябва да знаете на първо място

A variety of different containers form the letters EETS.

Какво е EETS?

EETS бордово устройство ли е? Не.
EETS компания ли е? Не.
Съществува ли едно бордово устройство за всички държави? Все още не.

EETS, съкращение от Европейска Електронна Тол Услуга, е резултат от Директива изготвена от Европейския парламент през 2004 година.

Директивата обхваща свързаността на електронното пътно таксуване в ЕС и предвижда всеки, който използва пътната мрежа да има достъп до електронно таксуване в цяла Европа посредством един договор и едно бордово устройство.

Оперативната съвместимост е крайната цел.

Но засега и в близкото въдеще:

Все още няма универсално бордово устройство, което да покрива Всички Европейски държави.

*Информацията е валидна към април 2019.

A man with yellow suspenders is looking at a wall with different tolling-related chalk drawings.

Пътните такси в Европа - сложната мозайка

Различни национални регулации

Всяка държава има собствена национална система за отчитане на пътни такси и регламенти, относно кои пътища и превозни средства попадат в регулацията и какви видове плащане са налични. 

Различни доставчици на пътни услуги

В Европа операторите на пътни услуги са над 100, само във Франция са 15. Това прави пазара на пътни услуги и бордови устройства наистина разнообразен. 

Различни технологии

Различните бордови устройства работят с различни технологии - сателитна, микровълнова, хибридна и дори да има възможност за техническа съвместимост между тях първо е необходимо да има процедурна съвместимост и договор между операторите на инфраструктурата и доставчиците на тол услуги. 

Ние можем да анализираме тези предизвикателства, и да Ви дадем съвет и решение.

Други теми: