Shell Fleet Hub ви дава набор от страхотни функции, които ви помагат да управлявате картите за гориво на Вашия бизнес. Лесна е за използване и тъй като е онлайн, можете да имате достъп до нея, когато ви е нужно – 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Без скрити такси.

Подобрена сигурност и защита от злоупотреби

С набора от интелигентни предупреждения по имейл в Shell Fleet Hub Вие ще бъдете уведомявани веднага след откриване на необичайна дейност по картата за гориво. Можете да настроите предупреждения, които да активират ограничения при закупуване или ако картата се използва в грешно време или на грешно място.

Прозрачност и контрол върху разходите на автопарка

С Shell Fleet Hub можете да изготвяте справки за проследяване на всичко – от разхода на гориво на Вашия автопарк до трансакциите и изключенията, като дори можете да получавате всичко това периодично по имейл.

Сигурно онлайн фактуриране

Получавайте, съхранявайте и споделяйте фактури по електронен път. Функцията за търсене в Shell Fleet Hub Ви позволява да избегнете загубата на време при ровенето в архивите в търсене на конкретна фактура, а освен това е и по-сигурно.

Цялостно управление на зарежданията с карти

Когато става дума за управлението на вашия акаунт за гориво, Shell Fleet Hub позволява това да става бързо и лесно. Поръчвайте и блокирайте карти, добавяйте нови потребители, управлявайте вашите групи карти, променяйте данни на картите, заедно с още много други неща.

Повече в горивни карти от Shell

Управление на разходите за гориво

Ние сме тук, за да Ви дадем подробна информация, онлайн инструменти и гъвкавост, така че да можете да управлявате автопарка си безпроблемно.

Спестявания, които се виждат с просто око

Бързо ще забележите разликата, след като започнете да използвате картата за гориво на Shell. Помощ при управлението на разходите и намаляване на административната работа.