Защо да работя в Shell?

Shell e предпочитан работодател за повече от 93 000 служители по света и някои от причините за това са:

Компанията подпомага индивидуалното развитие и най-добрата реализация на потенциала на хората. Работната среда на доверие и сътрудничество предоставя възможности за усъвършенстване на способностите на всеки един от нашите служители.

Shell насърчава личния принос в планирането и управлението на кариерата. В нашата компания поддържаме диалог, даваме конструктивна обратна връзка и стимулираме служителите да изразяват свободно своите мнения и чувства.

Shell уважава и цени различията и дава равен шанс на хората в неравностойно положение. Вашата етническа принадлежност, пол, възраст, религия или сексуална ориентация не са фактор при вземането на решение за наемането Ви на работа, нито за прогреса на кариерата Ви в Shell.

Основните ценности, които Shell споделя, са честност, почтеност и уважение към хората.

Ние твърдо вярваме, че доверието, откритостта, професионализмът и удовлетвореността от това, което вършим, са от изключително значение.
Основните ни принципи на работа са тясно свързани с нашите ценности.

Ние насърчаваме служителите да демонстрират лидерство, отговорност, работа в екип и по този начин да допринасят за цялостния успех на Shell. Ние поощряваме инициативността, креативността и иновативното мислене у нашите служители и им даваме възможност да посрещат нови предизвикателства, като поемат по-големи отговорности.

В Shell сме ангажирани към хората. Зачитаме човешките права на своите служители. Грижим се за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и конкурентни условия за работа.

Ние подпомагаме развитието и най-добрата реализация на таланта на своите служители. Създаваме условия за работа, които да приобщават всеки един служител и да му дават равни възможности за изява и за развитие на неговите способности. Работата в международна среда разкрива нови перспективи и дава нови знания на хората.

Shell насърчава участието на служителите в планирането и управлението на тяхната работа. Поддържа непрекъснат диалог и дава възможност на служителите открито или анонимно да споделят своите мнения и виждания относно ефективността на работните процеси и практики, посоката на развитие, възприета от компанията, и редица други въпроси.

Убедени сме, че търговският успех зависи от пълната ангажираност на всички служители.

Как да кандидатствам за работа в Shell България?


Shell България обикновено работи с външни агенции за набиране и подбор на хора, които публикуват обяви за свободните позиции в някои от най-популярните български сайтове за работа. Ако желаете да кандидатствате за конкретна позиция, е необходимо да изпратите Вашите документи по надлежния ред.

Ако се интересувате общо от работа в Shell България, моля, попълнете на английски:

Формуляр за кандидатстване

Изпратете на електронния ни адрес: HumanResourcesBulgaria@shell.com

Вашите документи ще бъдат включени в нашата база данни, към която се обръщаме при откриване на свободни позиции, за срок до една година от датата на кандидатстването. Ние ще се свържем с Вас, в случай че някоя от свободните позиции, които Shell предлага, отговаря на посочените от Вас интереси, опит и професионални качества.

Уведомяваме Ви, че предоставените от Вас данни във връзка с кандидатстването за работа в Shell България се категоризират като лични. Уверяваме ви, че доброволно предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани в условията на конфиденциалност според разпоредбите на ЗЗЛД и само с Вашето изрично съгласие ще бъдат предоставяни на трети страни.

Кариера в Групата компании Shell

Групата компании Shell може да Ви предложи голямо разнообразие от работни места в търговската, финансовата и техническата сфери на дейност. Групата Shell предлага подходящо обучение и възможности за развитие, както и работа в международна среда.

Тези, които се присъединяват към Shell, независимо дали веднага след завършване на университета или като опитни професионалисти, получават достъп до подходящo обучениe и реален шанс да напреднат в кариерата си по начин, отговарящ на техните амбиции.

Ако се интересувате от възможностите за работа, които предлага Групата компании Shell, можете да посетите следната интернет страница

Shell Global Jobs & Careers »
 

Работа на търговски комплекси Shell

Работа на търговски комплекси Shell

Винаги има нещо интересно случващо се на търговски комплекси Shell. Открийте работа, която най-добре отговаря на Вашите очаквания.

Виж всички свободни работни места.

БИХТЕ МОГЛИ ДА ПОСЕТИТЕ СЪЩО

Кои сме ние

Научете повече за нашата дейност, хора и начина, по който работим, заедно за да дадем тласък на прогреса към решения за повече и по-чиста енергия.

Работа на търговски комплекси Shell

Винаги има нещо интересно случващо се на търговски комплекси Shell. Открийте работа, която най-добре отговаря на Вашите очаквания.

Марката Shell

Марката Shell популяризира нашите ценности и качеството на продуктите и услугите ни в целия свят.