ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИИ - В РАЗДЕЛ КАРИЕРА

Налични оферти за работа

Открийте работата, която най-добре отговаря на вашите очаквания.

Хората и техните истории

Служителите на Shell познават най-добре пътя на своето професионално развитие. Запознайте се с тях.

Научете повече

Вllижте какво е необходимо, за да започнете работа на търговски комплекс Shell. Какво се очаква от вас и какво ще получите.