Вие напускате уеб сайта на Shell.

Избраната от вас връзка ще ви пренасочи към уеб сайт, който не се контролира от Royal Dutch Shell plc или друг член от групата на Shell. Поради това нито Royal Dutch Shell plc, нито друг член на групата на Shell не потвърждават, не приемат, не удостоверяват и не валидират по друг начин информацията и материалите, съдържащи се в свързания уеб сайт. Това включва неговия спонсор и всякакви предлагани на сайта правила, дейности или услуги от който и да рекламодател в сайта или свързан със сайта.

Благодарим ви, че посетихте уеб сайта на Shell.