В този раздел

Бъдещето на енергията

Ние използваме нашето ноу-хау, технологии и иновации, за да доставяме повече и по-чиста енергия за нарастващото население на света.

Природен газ

Ние подпомагаме захранването на живота по света с природен газ, най-чисто изгарящия въглеводород.

Дълбоки води

Огромни ресурси от нефт и газ лежат дълбоко под повърхността на океана. Те имат потенциала да подкрепят икономическия растеж и да посрещнат нарастващите енергийни нужди на света.

Преодоляване на технологични предизвикателства

Ние разработваме иновативни технологии, за да намерим и разкрием по безопасен начин повече и достъпна енергия от още по-трудно достъпни места.

Съвместни иновации

Имате страхотна идея или иновативна технология? Ние търсим креативни хора, компании и организации, с които да си сътрудничим.

България в Shell Eco-marathon

Shell Eco-marathon е състезание за енергийна ефективност на пътя, в което участват студенти и ученици от цял свят.

В подкрепа на местните ОБЩНОСТИ и образованието в България

Като част от проекта за проучване за нефт и газ в „Блок 1-14 Хан Кубрат“ в Черно море, Shell се ангажира с подпомагането на социално-инвестиционни програми в шест южно-черноморски общини, както и в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Научете повече за всички проекти по-долу