Под световните океани – във води, вариращи от няколкостотин до няколко хиляди метра дълбочина – лежат огромни запаси от нефт и природен газ, които имат потенциал да стимулират икономическия растеж и играят важна роля в бъдещия енергиен микс.

Минусови температури, огромно водно налягане и пълен мрак правят добива на нефт и газ от дълбоки води сериозно техническо предизвикателство. Разширяваме границите на възможното и безопасно постижимото, за да разкрием тези необходими за света ресурси.

Shell има дългогодишен опит в разработване и използване на дълбоководни проекти, с повече от 20 големи активни в момента проекта и значителни нови проекти в процес на разработване. Нашите дълбоководни дейности се простират от Мексиканския залив до Китайско море, от норвежкия континентален шелф до водите край бреговете на Нигерия.

Прочетете как овладяваме дълбоководни предизвикателства

Местни ползи

Работим с хора, които живеят най-близо до нашите дейности и подпомагаме общностите на сушата. Нашите проекти възлагат поръчки на местни доставчици и стимулират растежа на съпътстващи промишлености, като производството на лодки и необходими материали. В Бразилия и Нигерия помогнахме за създаването на първото поколение от национални нефтени и газови инженери. Малайзия подкрепяме схема за обучение заедно с местните власти, за да квалифицираме така необходимите заварчици за нефтената и газовата промишленост.

Прочетете повече за местните общности в близост до нашите дълбоководни дейности

Човек, работещ върху платформа, с пълна униформа за безопасност

Безопасността на първо място

Във всичките ни дейности, включително и тези далеч под повърхността на океана, безопасността е винаги наш основен приоритет. Всички дълбоководни кладенци на Shell трябва да отговарят на строги стандарти за проектиране и изграждане. Те са изкопани и завършени от инженери, които получават няколкогодишно обучение. Използваме съвременни сензори за наблюдение на дълбоководни кладенци в реално време по време на експлоатацията. Това позволява на инженерите, базирани в оперативни центрове на сушата, да идентифицират всички потенциални рискове и да реагират незабавно.

Прочетете повече за безопасността в дълбоки води

Нашите дълбоководни проекти

Нашите основни дълбоководни проекти включват Пердидо в Мексиканския залив, поставил рекорд за дълбоководен сондаж и добив от платформа на 2450 метра (8000 фута) под морското равнище.

Продължаваме да разработваме и Стоунс, свръхдълбоководен нефтено-газов проект, който ще се превърне в най-дълбокото съоръжение за добив в света със своите близо 2900 метра (9500 фута) под вода.

Още в Енергия и иновации

Преодоляване на технологични предизвикателства

Ние разработваме иновативни технологии, за да намерим и разкрием по безопасен начин повече и достъпна енергия от още по-трудно достъпни места.

Природен газ

Ние подпомагаме захранването на живота по света с природен газ, най-чисто изгарящия въглеводород.