Seimic Vessel Deck

Проучвателната площ е 6893 кв. км, с водна дълбочина между 40 и 2000 метра, като досегашните опити за проучвания са били само в плитководните части. Северният край на блока граничи с блока Хан Аспарух, а южният – с турските териториални води и блок, проучван от Shell в съвместно предприятие с Turkish Petroleum (TPAO).

Shell има над 3 десетилетия опит в разработването и експлоатацията на дълбоководни проекти, като активните в момента надхвърлят 20. Компанията инвестира и значителни ресурси в разработването на нови такива. Нашите дълбоководни дейности се простират от Мексиканския залив до Китайско море, и от норвежкия континентален шелф до водите край бреговете на Нигерия. Проучвателните ни екипи продължават да правят нови открития по целия свят, като сега добавят и България към списъка. Ние ще използваме нашите знания, опит и доказани дълбоководни технологии, за да проучим ресурсите на Черно море безопасно и ефективно.

Shell вярва, че ресурсите трябва да се разработват с грижа за морските обитатели и местните общности, които зависят от тях. Нашите дейности в България се извършват в съответствие с националните и европейските нормативни разпоредби и стандартите на Shell за опазване на здравето, безопасността, сигурността, околната среда и социалното представяне. Ние правим оценка на въздействието върху околната среда и хората за всеки нов проект, като заедно с това предвиждаме мерки за смекчаване на евентуалното му отражение върху общностите и човешкото здраве.

Като неразделна част от ангажимента на компанията, ние проведохме различни предварителни изследвания, за да сме сигурни, че разбираме напълно средата, в която ще работим. Сред тях бяха: проучване на околната среда, което ни помогна да научим всички характеристики на живота на морските и крайбрежните обитатели в областите, теоретично засегнати от дейността на компанията в региона; оценка на социалното въздействие, насочена към разбирането на начина, по който бизнесът на Shell, в партньорство с общините и университетите, обучаващи специалисти по геология, може да допринесе най-адекватно за развитието на местните общности; оценка на рисковете за здравето, безопасността, сигурността и околната среда, насочена към постигането на Цел НУЛА и предотвратяване на щети на всички, участващи в операциите лица и да няма разливи или други вреди за околната среда.

Проучванията бяха проведени с помощта на опитни специалисти и международни компании, с които Shell има успешни дългогодишни отношения.

Shell Upstream България е звеното на компанията Shell Exploration and Production (LIX) B.V., коeто се занимава с търсене и проучване на въглеводороди в българската акватория в Черно море.

В този раздел

Shell Upstream Bulgaria

In September 2015, Shell was announced the bid winner for the offshore Silistar block in Western Black Sea which is the first upstream opportunity for Shell in Bulgaria.