Seimic Vessel Deck

Проучвателната площ е 6893 кв. км, с водна дълбочина между 40 и 2000 метра, като досегашните опити за проучвания са били само в плитководните части. Северният край на блока граничи с блока Хан Аспарух, а южният – с турските териториални води и блок, проучван от Shell в съвместно предприятие с Turkish Petroleum (TPAO).

Shell има над 3 десетилетия опит в разработването и експлоатацията на дълбоководни проекти, като активните в момента надхвърлят 20. Компанията инвестира и значителни ресурси в разработването на нови такива. Нашите дълбоководни дейности се простират от Мексиканския залив до Китайско море, и от норвежкия континентален шелф до водите край бреговете на Нигерия. Проучвателните ни екипи продължават да правят нови открития по целия свят, като сега добавят и България към списъка. Ние ще използваме нашите знания, опит и доказани дълбоководни технологии, за да проучим ресурсите на Черно море безопасно и ефективно.

Shell вярва, че ресурсите трябва да се разработват с грижа за морските обитатели и местните общности, които зависят от тях. Нашите дейности в България се извършват в съответствие с националните и европейските нормативни разпоредби и стандартите на Shell за опазване на здравето, безопасността, сигурността, околната среда и социалното представяне. Ние правим оценка на въздействието върху околната среда и хората за всеки нов проект, като заедно с това предвиждаме мерки за смекчаване на евентуалното му отражение върху общностите и човешкото здраве.

Като неразделна част от ангажимента на компанията, ние проведохме различни предварителни изследвания, за да сме сигурни, че разбираме напълно средата, в която ще работим. Сред тях бяха: проучване на околната среда, което ни помогна да научим всички характеристики на живота на морските и крайбрежните обитатели в областите, теоретично засегнати от дейността на компанията в региона; оценка на социалното въздействие, насочена към разбирането на начина, по който бизнесът на Shell, в партньорство с общините и университетите, обучаващи специалисти по геология, може да допринесе най-адекватно за развитието на местните общности; оценка на рисковете за здравето, безопасността, сигурността и околната среда, насочена към постигането на Цел НУЛА и предотвратяване на щети на всички, участващи в операциите лица и да няма разливи или други вреди за околната среда.

Проучванията бяха проведени с помощта на опитни специалисти и международни компании, с които Shell има успешни дългогодишни отношения.

Shell Upstream България е звеното на компанията Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А. – клон България коeто се занимава с търсене и проучване на въглеводороди в българската акватория в Черно море.

В този раздел

Проект за 3D проучване на Балканидите

3D сеизмичното проучване на Балканидите се проведе в периода 12.10.2016 - 3.01.2017.

С мисъл за природата

С мисъл за природата

Сеизмични проучвания

Сеизмични проучвания

Проучване за въглеводороди

Проучване за въглеводороди

Отключване на енергията от дълбините

Отключване на енергията от дълбините