Две кораби в морето

Януари 2017 г.

Подготовка

След дълъг период на подготовка, фокусиран върху подсигуряването на всички необходими стандарти и контрол на механизми за проекта, началото на операциите обхвана шестдневна мобилизационна фаза на екипажа и на кораба "Oceanicф Endeavour", собственост на CGG, глобална компания за сеизмични проучвания.

Това включваше два дни на инспекции на процедурите за здраве, безопасност, сигурност и опазване на околната среда и срещи в пристанище Варна за всички кораби и екипажите им, които участват в операцията, проверка на флота и готовността му за операции, както и четири дни за разполагане на сеизмичното оборудването и тестове в рамките на лицензионната област. Едва след приключване на всички процедури, изисквани от българското законодателство, както и на вътрешните стандарти за здраве, безопасност, сигурност и опазване на околната среда на Shell, на мисията бе позволено да пристъпи към крайната си цел – да започне събирането на сеизмични данни.

Съгласно вътрешните правила на Shell, за да се подсигури, че всеки човек на борда е напълно наясно с ролята и отговорностите си, преди да излезе в открито море, целият екипаж премина през многобройни оперативни симулации и симулации на процедурите за здраве, безопасност, сигурност и опазване на околната среда на Shell. Някои от тези учения се извършват редовно и по време на операциите по събиране на сеизмични данни.

По време на мобилизацията на кораба Shell бе домакин на представители на Министерството на енергетиката и зам.-ректора по научноизследователската дейност в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ в София. Те се запознаха отблизо с детайлите на проекта и имаха възможност лично да се убедят, че корабът „Oceanic Endeavour” отговаря на всички изисквания, за да проведе успешни и безопасни геоложки проучвания.

Кораб в океан

Корабът за сеизмични проучвания

„Oceanic Endeavour” е един от седемте активни в момента сеизмични кораби във флотата на международната компания CGG. Построен е през 2008 г., за да провежда сеизмични изследвания и поради тази причина е оборудван с последните технологии за дълбоководно плаване и провеждане на геоложки проучвания. Екипажът, който се състои от между 60 до 80 души в зависимост от задачата, както и капитанът му, са опитни професионалисти, специализирани в провеждането на подобни операции на различни места по света, включително и през последните години – проучвания в Черно море.

Освен че е една от най-добрите налични опции на пазара за провеждане на сеизмични проучвания, "Oceanic Индевър" е оборудван с бордово портативно болнично звено и медицински екип с денонощен достъп до специализирани лекари и хирурзи чрез сателитна връзка, които са в готовност да подпомогнат на екипа на борда в случай на нужда.

Red кораб с работници

Кой е на кораба

Също така на борда на кораба се намират 4-ма специалисти по морски бозайници (СМБ) и един риболовен офицер за свръзка (FLO). В съответствие с намерението на Shell да включва местното население в дейността си, като по този начин създава възможности за заетост на местни специалисти, четирима българи бяха въвлечени в проекта. Сред тях са двама напълно обучени български специалисти по морски бозайници, които Shell включи в специални курсове за повишаване на квалификацията, като им даде уникалната възможност да станат първите лицензирани специалисти по морски бозайници в България.

Докато ролята на СБМ е да наблюдават морските бозайници, риболовният офицер за свръзка е отговорен за комуникация с други плавателни съдове в района, в който оперира сеизмичният кораб, като се уверява, че курсовете на плавателните съдове не се припокриват.

В допълнение към персонала на кораба, изпълнителят CGG направи нужното, за да може представител на Българския военноморски флот също да бъде на борда. Той подпомага екипажа с всички задачи, които изискват координация с дейността на флота на ВМС.

Помощните екипи

Тъй като “Oceanic Endeavour” се налага да бъде в постоянно движение и да поддържа скорост от най-малко 4 възела (приблизително 8 км/ч.), той се подпомага от три допълнителни плавателни съда – „Bourbon Grebe“, „Stormhav“ и „Miranda“. Главната им роля е да извършват смените на екипажа, да зареждат “Oceanic Endeavour” с гориво, както и при нужда да го снабдяват с провизии и допълнителна екипировка. Те също служат като ескорт на главния кораб и подсигуряват буферна зона между него и други плавателни съдове, ако има такива наблизо.