ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Март 2019 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

През 2016 г. българското правителство предостави разрешение на Shell за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-14 Хан Кубрат“ в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Черно море. Shell проведе безопасни и успешни геоложки проучвания в блока в периода октомври 2016 – януари 2017 г., чрез които се сдоби с визуални изображения на геоложката структура под повърхността на морското дъно, използвайки високотехнологични сензори и звукови вълни. Информацията от подобни проучвания се използва за планиране на местоположението на потенциалните проучвателни сондажи за нефт и природен газ.

След направения анализ на геоложките данни, Shell реши да извърши проучвателен сондаж в югоизточната част на блока. Целта на сондажа е да определи наличието на евентуални залежи на нефт или природен газ. Вероятно ще бъдат необходими още няколко години на проучвания и бъдещи сондажни дейности, за да се определи със сигурност потенциалът на тази част на Черно море и да се вземе решение за това дали е възможен добив на нефт или природен газ.

 • Проучвателен сондаж в Черно море.
 • На повече от 80 км от брега и южно от Бургас.
 • На дълбочина от 1500 м и приблизително 2500 м под морското дъно.
 • Сондажните операции ще продължат приблизително 3 месеца през второто тримесечие на 2019 г.
 • След приключване на операциите, сондажният кладенец ще бъде запечатан и сондажният кораб ще отплава.

ОПИТ В ПРОУЧВАНИЯТА

Shell е една от водещите и най-големи компании в енергийния сектор в света с над стогодишен опит в дейностите по проучване, развитие, добив, рафиниране и търговия с нефт и природен газ, както и в производството и търговията с химикали.

Разполагаме с десетилетен опит в развитието и реализацията на дълбоководни проучвателни и добивни проекти, които извършваме с помощта на най-напредналите технологии и с безкомпромисен фокус върху безопасността. Понастоящем Shell работи по над 20 големи офшорни проекта в световен мащаб и развива значителен брой нови проекти, като дейностите на компанията се простират от Мексиканския залив до Китайско море и от континенталния шелф на Норвегия до крайбрежието на Бразилия.
При всички наши дейности, включително и тези дълбоко под повърхността на океана, безопасността винаги е наш основен приоритет. Всички дълбоководни сондажи на Shell задължително отговарят на строги индустриални стандарти по отношение на проектирането и изграждането им. Инженерите по проекта са висококвалифицирани с голям опит от работа в различни дълбоководни проекти.
Полагаме специални грижи, за да сведем до минимум всякакво безпокойство за морските обитатели и потенциалните въздействия върху поминъка на местните общности. По време на геоложките проучвания, проведени в България, бяха наети обучени наблюдатели на морски бозайници и проучвателните дейности биваха незабавно прекратени, щом в зоната на проекта навлизаха делфини, на които звуковите вълни можеха да въздействат.

ПРОУЧВАТЕЛНО СОНДИРАНЕ

Сондажът ще бъде извършен с помощта на сондажен кораб, около който, по време на сондажните операции, ще се обособи зона за безопасност от 500 метра.

ПРОУЧВАТЕЛНО СОНДИРАНЕ

Сондиране

Сондажът ще бъде прокаран чрез пробив в морското дъно с помощта на сондажна глава, окачена към въртяща се система от сондажни щанги, която натрошава скалите на малки парчета (наречени сондажен шлам). С напредването на сондирането в сондажа се поставят стоманени тръби, които се циментират на място.

Това е конвенционален сондаж, при който няма да бъде използвано хидравлично натрошаване на скалата (фракинг). По време на сондирането ще бъде инсталиран противофонтанен блок (Bow Out Preventer - BOP) на морското дъно, за да запечата сондажа и за да предотврати евентуален неконтролиран разлив на флуиди.

Спомагателни дейности

Сондажният кораб ще бъде обслужван от два плавателни кораба, които ще транспортират оборудването, материалите и работещите хора от логистичната база на сушата. Базата се намира в съществуващите съоръжения на пристанище Леспорт Варна, където ще се складират оборудването и материалите. Ще бъде използван бързоплавателен кораб за транспортирането на персонала от Варна до мястото на сондажа.

Окончателно затваряне на сондажа

След приключване на сондажната програма, сондажът ще бъде запечатан и затворен независимо от това дали са били открити въглеводороди. Ще бъдат положени всички необходими мерки за опазване на околната среда и предотвратяване на изпускане на всякакви флуиди към повърхността.

ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Оценка

Shell изготви оценка на всички потенциални въздействия, с цел да се ограничи техният ефект върху околната среда и местните общности. Процесът за оценка на въздействието върху околната среда следва изискванията на Закона за опазване на околната среда и други приложими изисквания, включително предоставяне на обществен достъп за преглед и коментари.

 • Морско културно наследство

  Морско културно наследство

  Преди началото на сондажните операции ще бъде използван дистанционно управляван плавателен съд (ROV - Remotely Operated Vehicle), за да се установи наличието или липсата на обекти на културното наследство на дъното на морето. Ако подобни обекти бъдат намерени, ще бъдат своевременно информирани съответните компетентни органи, както и ще бъде определено различно местоположение на сондажа, след като бъде повторена проверката с дистанционно управлявания плавателен съд.
 • Mорски бозайници

  МОРСКИ БОЗАЙНИЦИ

  Сондажът ще бъде извършен на дълбочина от над 1500 м, което е много над максималната дълбочина за живот на делфините, които не обитават аноксичната зона. Рискът от безпокойство, свързан с подводен шум и движение на кораби, се очаква да е подобен на този от други дейности, извършвани в морето (като корабоплаване) и е временен.
 • Дълбоководни организми

  ДЪЛБОКОВОДНИ ОРГАНИЗМИ

  Под 150 - 200 м дълбочина, Черно море е лишено от кислород („аноксично”). В резултат на това не се очаква да бъдат засегнати дълбоководни организми.
 • Риби и риболовни дейности

  РИБИ И РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ

  Рискът от въздействия върху рибите и риболова е оценен като нисък, тъй като сондажът ще се намира на 80 км навътре в морето, далеч от местата за риболов.
 • Качество на въздуха

  КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА

  Основен източник на емисии във въздуха ще бъдат двигателите на плавателните съдове и генераторите на борда. Тъй като дейностите ще бъдат извършвани навътре в морето, не се очакват въздействия върху местните общности.
 • Отпадъци

  ОТПАДЪЦИ

  Отпадъците ще бъдат събирани и третирани в съответствие с международните стандарти. Сондажният шлам, съдържащ въглеводороди, ще бъде транспортиран до официално одобрени съоръжения на сушата, за депониране.
 • На сушата

  НА СУШАТА

  Не се предвиждат строителни или изкопни дейности и промени на съществуващата пътна или друга инфраструктура. Не се очакват промени в трафика, предизвикани от реализацията на проекта.
 • Туризъм

  ТУРИЗЪМ

  Сондажният кораб няма да е видим от брега и няма да оказва въздействие върху туристическите дейности, свързани с региона.

Предотвратяване на нефтен разлив

В съответствие с индустриалните стандарти и строгите си вътрешни процедури, Shell предприема редица мерки за предотвратяване на нефтен разлив. Това включва специализирани и проектирани за конкретната задача сондиращи машини и оборудване, висококвалифициран персонал, сондажни течности за поддържане на налягането в сондажа и поставянето на противофонтанен блок. Предназначението на противофонтанния блок е да затвори сондажа, за да се предотврати появата на неконтролирано изпускане на нефт и газ.
За малко вероятния случай на възникване на разлив на нефт, ще има налични планове за действие при аварийни ситуации, гарантиращи бърза и ефективна реакция.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Shell приветства всяка обратна връзка, която ни е от полза за планирането, развитието и осъществяването на нашите проекти, за минимизиране на въздействията и увеличаване на ползите за всички заинтересовани страни. Моля, свържете се с нас чрез някое от посочените по-долу средства за контакт, за да ни предоставите Вашата обратна връзка или за да ни зададете въпроси.

Имейл: upstream-bulgaria@shell.com
Телефон: +359 2 9601700
Адрес: Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А. – клон България; бул. „Ситняково” 48; Сердика офиси, ет.8; София 1505