С помощта на модерни технологии ние търсим под земните и морските дълбини все по-трудните за откриване енергийни източници за нарастващите световни потребности.

Откриването на находища на нефт и газ е дълъг и сложен процес. Изследванията, измерванията и проучвателните сондажи могат да отнемат години, преди да бъдат добити капка нефт или природен газ.

Ние използваме различни измервателни методи, за да открием най-подходящите места за проучвателните сондажи. Тези инструменти ни помагат бързо, безопасно и икономично да търсим геологичните образувания, в които е най-вероятно да има въглеводороди.

Невидимото става видимо

Наближава краят на времето на лесните за откриване нефт и газ – затова разработваме нови технологии, които могат да намират останали невидими досега находища. Такива например са залежите на дълбочина над 3000 м., скрити под дебели пластове сол под морското дъно или затворени в геологически разседи със сложна скална структура.

Висококачествените изображения на находищата са изключително важни за екипите, вземащи решения за това къде да се търси или добиванефт и газ. Основното предизвикателство за отрасъла е как да се получат възможно най-добрите изображения, възможно най-бързо и икономично.

Ние използваме различни технологии за геофизично изобразяване, за да открием нефт и газ. Методът на отразените сеизмични вълни продължава да бъде най-широко използван при проучванията за въглеводороди.

Първо, улавяме с модерни датчици ехото на сеизмични вълни, преминаващи през - или отразени от – скалните формации дълбоко под земята. Разполагаме множество датчици на голяма площ, за да регистрираме вълните от различни ъгли и да получим възможно най-добра представа за подземната картина на проучвания обект.

След това обработваме огромните количества събрани от нас сеизмични данни с мощни компютри и модерни алгоритми, за да построим точна геоложка карта на изследвания обект.

Използваме нашия софтуер за визуализация GEOSIGNSTM, за да превърнем данните в изображения, които могат да се анализират и интерпретират бързо и ефективно от нашите учени. На тази способност да визуализираме и интерпретираме милиарди сигнали се дължат най-големите ни успехи при проучванията за нефт и газ.

Геофизично изобразяване: изтеглете нашата брошура, за да научите как правим невидимите енергийни източници видими

Контрол на добива

Използваме тези технологии и за непрекъснат контрол на находищата на нефт и газ по време на добива. Сеизмичните датчици подават постоянен поток от данни за налягането, температурата и флуидите в залежите, за да можем да регулираме добива според промените в условията и да съхраним целостта на находището. Те ни помагат да добиваме повече енергия от находищата и да откриваме евентуално пропуснати залежи на нефт и газ.