През 2018 г. Shell и Софийски университет "Св. Климент Охридски" откриха в Геолого-географския факултет лаборатория за рентгеново-флуорисцентен анализ и пещ за изготвяне на топилки от скали и минерали. Новата лаборатория е първата по рода си в българско учебно заведение и ще позволява определянето на макрохимичния състав на скалите и съдържанието на някои редки елементи в тях. Cъздаването и стана възможно благодарение на дарение от Shell. Проектът ще помогне на бъдещите геолози да получат по-детайлна картина за структурата на земните недра.

През 2017 г. Shell и Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ напълно обновиха две лаборатории в катедра „Електротехника“, които осигуряват най-модерни условия за обучение на студентите.

„Изграждането на професионалисти в областта на науката, технологиите и инженерните науки е в основата на иновациите и засилването на конкурентноспособността на България като страна. Много сме развълнувани да участваме в програми, които помагат за изграждането на такива професионалисти като подобряват университетското образование, и са от полза за младите хора в България“, заяви г-жа Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България.

Дарението от страна на Shell на двете учебни заведение е в размер на 150 000 евро, разпределени по 75 000 евро на всеки от университетите.