Според Международната агенция по енергетика световното търсене на природен газ може да нарасне с повече от половина до 2040 г.

Природният газ е най-чисто изгарящият въглеводород. Ние го проучваме и сондираме на и извън сушата. Той съставлява повече от половината от добива ни днес.

Предимства на природния газ

Природният газ е най-чисто изгарящият въглеводород, като създава около половината от въглеродния диоксид (CO2) и само една десета от замърсителите на въздуха при изгаряне на въглища за генериране на електричество.

Той е в изобилие. Ако потреблението остане на днешните нива, ще има достатъчно възстановими газови ресурси за близо 230 години.

Той е гъвкав. Отнема много по-малко време на електроцентрала на газ да бъде стартирана и спряна в сравнение с такива на въглища.

Втечнен природен газ (LNG)

Охлаждаме природния газ до -162° по Целзий (-260° по Фаренхайт), като го превръщаме в течност и намаляваме обема му 600 пъти, което го прави лесен и икономичен за превозване до места в света с недостиг на енергия. Ние също така превръщаме LNG обратно в газ за разпространение към домакинства и фирми.

Като пионер на LNG, Shell предостави технологията за първия в света търговски завод за LNG през 1964 г. и превози първия търговски товар, започвайки глобална търговия. Оттогава проектираме и изграждаме съоръжения за LNG.

Научете повече за LNG на нашия глобален уеб сайт

Плаващ втечнен природен газ (FLNG)

Обикновено инсталациите за LNG са построени на суша. Но Shell изгражда масивно плаващо съоръжение за производство на втечнен природен газ в морето, Prelude FLNG. То ще бъде и най-голямото плаващо офшорно съоръжение, построявано някога – 488 метра (1600 фута) дълго и 74 метра (243 фута) широко.

Shell разработи революционна технология, която позволява газът да бъде произвеждан, втечняван, съхраняван и разтоварван върху носители на LNG в морето. Това позволява на клъстъри от малки, отдалечени находища да бъдат разкрити от едно FLNG съоръжение или на по-големи области да бъдат обслужвани от няколко FLNG съоръжения.

Открийте повече за Prelude FLNG на нашия глобален уеб сайт

Камион, готвещ се да зареди гориво в станция за LNG на Shell

LNG за транспорт

Природният газ може да образува по-голяма част от транспортния енергиен микс като нисковъглеродно гориво, заедно с разработки в областите за ефективност на превозните средства, биогорива, водородна и електрическа мобилност.

Проучваме използването на LNG като транспортно гориво за камиони и кораби с потенциални икономически и екологични ползи в сравнение с дизеловото гориво и мазута. Други употреби включват влакове, минния сектор и промишлени приложения. Ние също така търсим начини за използване на LNG повече в нашите собствени дейности.

Прочетете повече за LNG като транспортно гориво на нашия глобален уеб сайт

Технология GTL

Технологията GTL (газ към течност) на Shell превръща природен газ във висококачествени течни продукти, които иначе биха били направени от суров нефт. Те включват транспортни горива, моторни масла и съставки за битови нужди, като пластмаси, почистващи препарати и козметика.

Продуктите, създадени по технологията GTL, са без цвят и мирис. Не съдържат почти никои от примесите – сяра, ароматни съединения и азот – налични в суровия нефт.

Научете повече за технологията GTL на нашия глобален уеб сайт

Още в Енергия и иновации

Бъдещето на енергията

Ние използваме нашето ноу-хау, технологии и иновации, за да доставяме повече и по-чиста енергия за нарастващото население на света.

Преодоляване на технологични предизвикателства

Ние разработваме иновативни технологии, за да намерим и разкрием по безопасен начин повече и достъпна енергия от още по-трудно достъпни места.