Shell е технологичен пионер вече повече от век. Днес ние сме един от най-големите инвеститори в научноизследователската и развойна дейност сред международни нефтени и газови компании, като харчим повече от 1 милиард щ.д. всяка година за превръщане на идеите в пазарно жизнеспособни технологии.

Учени и изследователи в нашите съоръжения за научноизследователска и развойна дейност по целия свят работят през всички часови зони, за да разработят революционни иновации. Те варират от горива и смазочни материали, които помагат на клиентите да използват по-малко енергия, до най-голямото плаващо производствено съоръжение в света за отключване и втечняване на природен газ в морето, Prelude FLNG.

Ние работим заедно с правителства, академици и промишлени специалисти от световна класа и споделяме идеи и опит с партньори в рамките на и извън енергийния сектор, за да дадем тласък на иновациите. Отворените иновации могат да допринесат за ускоряване и доставяне на по-рентабилни решения в области като природен газ, биогорива, слънчева енергия, пречистване на водите, управление на CO2 и енергийна ефективност.

Също така разработваме иновативни методи, за да направим нашите дейности по-ефективни и да подпомогнем ограничаването на консумацията на вода и на емисиите на въглероден диоксид (CO2).

Запознайте се с нашия главен технологичен директор и главните ни учени

Прочетете повече за нашите иновации по света

Хора, разглеждащи подповърхностен модел

Откриване на повече енергия

Ерата на лесните за намиране нефт и газ е към своя край. Ние разработваме нови технологии за откриване на резервоари, които някога са били невидими, например на дълбочина над 3000 метра, или скрити под дебели слоеве сол дълбоко под морското дъно.

Прочетете повече за това как откриваме скрити ресурси под повърхността

Разкриване на повече енергия

Веднага щом решим да инвестираме в нефтено находище, нашата задача е да сондираме кладенците и да произведем енергията възможно най-безопасно и ефективно, с минимално въздействие върху околната среда. За да постигнем тези цели, ние непрекъснато разработваме нови технологии и усъвършенстваме нашите процеси за безопасност, като прилагаме същите глобални стандарти към всичките си проекти на кладенци и оперативни процедури.

Нашите иновации включват технология, позволяваща повече нефт и газ да тече от по-дълбоки кладенци, като така можем да достигнем ресурси, които в противен случай биха били икономически неизгодни; по-малки, по-икономични сондажни кораби, които сондират по-бързо и използват по-малко гориво, отколкото подобни плавателни съдове; интелигентни нефтени и газови находища, оборудвани със сензори за наблюдение на производството в реално време; и мобилни сондажни платформи, които сондират по-бързо и по-ефективно на суша в сравнение с конвенционалните съоръжения.

За да намерим тези ресурси, ние събираме и обработваме огромни количества данни със сензори, за да създадем точна геоложка карта на мястото, което проучваме. След това превръщаме данните в изображения, които могат да бъдат анализирани и интерпретирани бързо и ефективно. Способността за визуализиране и интерпретиране се крие зад най-големите ни успехи при проучването на нефт и газ.

Открийте как разкриваме нови ресурси чрез напреднали технологии

Извличането на максимума от ресурсите

Когато дадено нефтено находище започне да се експлоатира, то има достатъчно налягане вътре, за да прокара нефта нагоре през кладенците по естествен начин. Но с течение на времето налягането в находището намалява и потокът от нефт се забавя. Разработихме техники за подобрен добив на нефт (EOR), за да ни помогнат да извличаме допълнителни 5 – 30% от нефта на място, като повишаваме общото ниво на извличане от находището на 50 – 70% или дори повече.

Прочетете повече за техниките за получаване на повече енергия

Още в Енергия и иновации

Бъдещето на енергията

Ние използваме нашето ноу-хау, технологии и иновации, за да доставяме повече и по-чиста енергия за нарастващото население на света.

Съвместни иновации

Имате страхотна идея или иновативна технология? Ние търсим креативни хора, компании и организации, с които да си сътрудничим.