Живот и поминък, икономики и общности зависят от удобна, надеждна и достъпна енергия, за да просперират и растат. Днес хората са по-свързани от всякога. Все повече и повече от нас се радват на по-добри възможности, по-добро здраве и по-висок стандарт на живот.

Повечето от енергията, която използваме днес, идва от нефт и въглища и все по-често от природен газ. Тези въглеводороди задвижват, нагряват и охлаждат домакинства, работни места и транспортни системи, които ни отвеждат до желаната дестинация. Те задвижват индустриите, които поддържат живота ни, и предоставят химични съставки за направата на по-голямата част от продуктите, които купуваме – като устройството, което използвате, за да четете тази страница.

Световното търсене на енергия се увеличава в резултат на нарастващото население с повишаващи се стандарти на живот.

До 2050 г. броят на хората на планетата се очаква да достигне 9 милиарда, с 2 милиарда повече, отколкото сме днес. Много хора в развиващите се икономики ще се присъединят към глобалната средна класа. Те ще купуват хладилници, компютри и други уреди, които консумират енергия, както и коли, което ще увеличи повече от два пъти броя им по пътищата.

Нашите градове все повече задават пулса на нашата икономика. Около три четвърти от населението на света ще живее в градове до средата на века, оказвайки повече натиск върху хранителните, водните и енергийните ресурси, жизненоважни за нашето общо благополучие и просперитет.

Прочетете повече за работата на Shell върху Градовете на бъдещето

Експертите са съгласни, че световното търсене на енергия е вероятно да се удвои до 2050 г. в сравнение с нивото си през 2000 г. В същото време борбата с изменението на климата, причинено от емисиите на въглероден диоксид (CO2) и други екологични натоварвания, никога не е била по-важна.

Отговарянето на тези предизвикателства ще изисква радикална промяна в глобалната енергийна система и набор от нови енергийни източници. Тъй като енергийната система е толкова голяма и търсенето на енергия се увеличава толкова бързо, постигането на тези промени ще изисква огромно колективно усилие.

Бъдеще с по-чиста енергия

Shell се подготвя за предизвикателствата на едно нисковъглеродно бъдещо от известно време чрез нашето планиране на сценарии.

Нашите сценарии (New Lens Scenarios) правдоподобно описват бъдеще, в което възобновяеми енергийни източници, като слънцето и вятъра, могат да осигурят до 40% от енергията в световен мащаб до 2060 г. и слънцето се превръща в най-големият първичен енергиен източник десетилетие по-късно.

Прочетете повече за сценариите на Shell и изтеглете копие

Въздушен поглед над проекта (CSS) Quest в Канада
Проектът за улавяне и съхранение на въглерод (CSS) Quest в Канада

Тъй като енергийната система се развива, въглеводородите ще продължат да играят важна роля през следващите десетилетия, като предоставят така необходимата енергия за транспорт, по-специално за въздухоплаването и изработване на ежедневни продукти от пластмаса и стомана.

Ние използваме нашето ноу-хау, технологии и иновации, за да доставим повече и по-чиста енергия, която да отговори на нарастващите нужди на света, и да намерим начини за по-ефективно използване на енергията. Ние също така работим с партньори, общности, правителства и други с цел да направим това по екологично и социално отговорен начин.

Днес природният газ, най-чисто изгарящият въглеводород, съставлява повече от половината от нашето производство. Вярваме, че той ще бъде от съществено значение за изграждането на устойчиво енергийно бъдеще, особено в производството на електроенергия, където произвежда около половината CO2 и само една десета от замърсителите на въздуха, които въглищата произвеждат.

Ние сме ангажирани в няколко проекта за безопасно улавяне и съхраняване на CO2 и за ограничаване на използването на въглеводороди. Те зависят от подкрепата на правителството, за да бъдат финансово ефективни и да добият по-голяма популярност. Замяната на електроцентрали, задвижвани от въглища, с такива, оборудвани с инсталации на газ със CCS, може да намали емисиите на CO2 с до 90%. Също така Shell има десетгодишен опит в разработването на вятърна енергия, с участие в девет проекта в Северна Америка и Европа.

Транспортът е от съществено значение за съвременния живот. Ние правим нововъведения, за да могат хора и стоки да се движат по-чисто и ефективно, като разработваме по-ефективни масла и горива, включително нисковъглеродни биогорива и водород, и предоставяме образователни програми, които да помогнат на шофьорите да увеличат своята икономия на гориво.

Прочетете за Shell и бъдещето на транспорта

Още в Енергия и иновации

Природен газ

Ние подпомагаме захранването на живота по света с природен газ, най-чисто изгарящия въглеводород.

Преодоляване на технологични предизвикателства

Ние разработваме иновативни технологии, за да намерим и разкрием по безопасен начин повече и достъпна енергия от още по-трудно достъпни места.

Може да се интересувате и от

Околна среда

Shell осигурява енергия по един отговорен начин, като помага на света да премине към бъдеще, в което използваната енергия причинява минимално въздействие върху планетата.

Какво означава устойчиво развитие в Shell

Устойчивост в Shell означава да се осигурява енергия по отговорен начин, като се зачитат хората, тяхната безопасност и околната среда.