Този инструмент не е предназначен за клиентски оплаквания и запитвания. За въпроси, свързани с обслужването на клиенти, моля, свържете се с местния офис на Shell.

Какво представлява глобалната гореща линия на Shell?

Глобалната гореща линия позволява на служителите на Shell и на други лица да споделят своите опасения и съмнения, или да търсят помощ по въпросите, свързани със спазването на закона, на Основните бизнес принципи на Shell, както и на Кодекса за поведение, като поверителността е гарантирана, за да се избегне страхът от ответни действия.

Кой може да използва глобалната гореща линия?

Глобалната гореща линия е предназначена за всички служители, контрактори и бизнес партньори на Shell (като клиенти, доставчици, посредници) за случаите, в които те са забелязали некоректно действие или поведение от страна на дадена компания Shell или служител на Shell. Този инструмент не е предназначен за обслужване на жалби и запитвания от клиенти.

По какъв начин може да се изпрати запитване или да се представи случай с помощта на глобалната гореща линия?

Глобалната гореща линия е достъпна 24 часа/ 7 дни в седмицата. Телефонните обаждания и доклади се приемат на горещата линия от името на Shell от независим външен специалист по обслужването на тази гореща линия. Доклади могат да се подават по два начина:

  1. Като посетите сайта на глобалната гореща линия - попълва се формуляр, с който се съобщава запитването или проблемът. Интернет страницата е достъпна на 14 езика, включително на английски език и достъп до нея имат както външни лица, така и служители на Shell.

  2. Чрез телефонна връзка с глобалната гореща линия във Вашата страна: можете да позвъните безплатно на горещата линия от всяка страна, в която Shell развива дейност. По желание можете да ползвате преводач в телефонния разговор, който да помага на оператора с превода на английски език. Ако автоматичното меню не предлага опция с желания от Вас език, съобщете този език, на който искате да говорите, веднага щом се свържете с оператора.

Какво ще стане, като се свържа с глобалната гореща линия на Shell?

Можете да комуникирате анонимно, представяйки се и молейки за контакт с лице, без да бъде регистрирано Вашето име, или можете да посочите своето име и данни за контакт. Трябва да се посочат възможно най-много данни, свързани с Вашия проблем, но се придържайте към фактите, особено в случаите, когато отправяте обвинение към друго лице.

В края на телефонния разговор или след регистрирането на Вашия доклад посредством интернет страницата ще получите номер на доклада и PIN код. С тях можете да позвъните отново или да получите достъп до сайта, където да проверите дали има отговор по регистрирания от Вас случай или да предоставите допълнителна информация по него. Съобщаването на проблема както чрез Интернет, така и по телефона, ще генерира доклад, който се изпраща до Shell.

Какво се случва с доклада, след като бъде получен от Shell?

Докладваният от Вас случай се предава на Регионалeн координатор, който го оценява и пренасочва към специалист. Специалистът от своя страна взима решение за мерките, които да се предприемат.

В случай, че обаждането е с характер запитване, то се предава на квалифицирано лице, което да предостави мнение, напр. на експерт в съответната област или на член на юридически екип.

В случай, че докладът съдържа обвинения, изискващи внимателно разследване, се определя разследващо лице или разследващ екип, който да работи по случая. Това най-често ще включва ангажирането на обучен разследващ, базиран в съответната страна, за която се касае случаят, т.е. лице, притежаващо съответните експертни познания относно местната