гр. София

Shell България отбеляза 25-та годишнината на компанията в страната с форум посветен на бъдещото устойчиво развитие на енергийния сектор и подобряването на качеството на живот в градовете в следващите десетилетия.

По време на събитието представители на държавни институции, неправителствени организации, академична общност, бизнес партньори на компанията и журналисти имаха възможността да се запознаят с визията на Shell за възможното бъдещето на бензиностанциите.

“Преди 25 години започнахме дейността си в България и поставихме стандартите на бизнеса, в който се развиваме. Днес можем да се похвалим с мрежа от около 100 търговски комплекса и повече от 1 милион клиенти, които се обслужват всеки месец в България. Доверието на нашите клиенти и партньори, градено през годините чрез постоянна грижа, иновации и безкомпромисен контрол на качеството, ни кара да погледнем напред с отговорност към предизвикателствата на бъдещето.“, сподели Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България.

Един от специалните гости на събитието, Вим Томас, главен енергиен съветник в Royal Dutch Shell plc. и ключова фигура в сферата на енергетиката на глобално ниво, направи ексклузивна презентация на „Новите сценарии за градовете на бъдещето“, разработени от Shell. Той сподели резултатите от глобални проучвания, проведени в над 500 града по света.

“Най-важният извод за всички нас е да осъзнаем необходимостта от сътрудничество и доверие между правителствата, бизнеса и обществото. Успешното развитие на градовете пряко зависи от изграждането на чувство за отговорност и обща цел – създаването на енергийно ефективна, устойчива и компактна градска среда с приятни условия за живот.“ сподели г-н Вим Томас. 

В последваща панелна дискусия участниците във форума - Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община, Атанас Тасев, енергиен експерт, Изабел Бланко, Европейската банка за възстановяване и развитие, Юлиан Попов, Европейски институт за ефективност на сградите (BPIE) и участник в студентския конкурс „Градовете на бъдещето“, обсъдиха отражението на процеса на урбанизация в страната върху енергийния сектор на местно ниво - върху търсенето на енергия, енергийната ефективност и устойчивото развитие.

„Вярваме, че темите за устойчивото развитие на градовете на бъдещето, урбанизацията и новите източници на енергия са от ключово значение. Искаме да използваме тържествения ни повод, за да повдигнем важни въпроси и да провокираме дискусия в тази посока. Тoва са теми, които пряко касаят всички нас и вярваме, че обществото трябва да вземе мерки днес, за да се справи с енергийните предизвикателства на бъдещето. Осъзнаваме, че дългосрочният успех зависи от способността ни да предвидим различните видове енергия и горива, от които ще се нуждаят хората в бъдеще и да ги осигурим по конкурентноспособен и природосъобразен начин.“ добави Камелия Славейкова.

От започването на дейността на компанията през 1991 г, Shell България се стреми да посрещне енергийните нужди на обществото по икономически, социално-отговорен и природосъобразен начин чрез инвестиции в иновации и нови технологии, както и чрез сътрудничество и диалог с всички заинтересовани страни.

През м. август тази година Shell България стартира конкурса „Градовете на бъдещето“, в който български студенти могат да представят свои идейни разработки с потенциал за внедряване в практиката и да спечелят парични награди. Желаещите да вземат участие в конкурса трябва да изпратят разработки за справянето с предстоящите предизвикателства по отношение на използването на енергийни ресурси в градовете Проектът трябва да включва детайлно описание на идеята, практическите резултати, ползи и решения на съществуващи и бъдещи енергийни проблеми, както и възможности за развитие на проекта в бъдеще. Допълнителна информация и пълните условия за участие в конкурса: www.shell.bg/aboutshell

За допълнителна информация:

Михаела Янева

Publicis Consultants| MSLGROUP

Тел. 02/ 43 40 782, 0896 786 711

E-mail: m.yaneva@publicis-consultants.bg