гр. София 

Shell България организира за шеста поредна година конференция по пътна безопасност с фокус върху превенцията с цел минимизиране на инцидентите и промяна на поведението на шофьорите на пътя. Експерти и представители на държавни институции, медии, компании и неправителствени организации участваха в инициативата, която е израз на стремежа на Shell да работи за подобряване на пътната безопасност в страната като създава условия за споделяне на опит и добри практики между заинтересованите страни.

Участниците се запознаха с последните инициативи и програми за справяне с шофирането с несъобразена скорост и склонността за разсейване на пътя. Луана Бидаска от Европейския съвет по безопасен транспорт представи добри практики, статистика за тенденциите при пътните инциденти и препоръки към контролните органи и шофьорите. Според нея ключът към подобряването на пътната безопасност е създаването на прозрачна система за контрол и регулярни планове. Комисар Бойко Рановски, началник отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“ представи статистика, инициативи и стратегии за справяне с проблемите свързани с несъобразена скорост и отклоняване на вниманието по време на шофиране в България.

По време на събитието бе представена и Програмата за пътна безопасност на Shell. Марчин Мазур, Мениджър Пътен транспорт за Централна и Източна Европа, запозна участниците в събитието с основните цели на програмата, насочена към бизнес партньорите – превозвачи на горивата Shell. Бяха представени ролята на  техническите средства за контрол, за анализ на поведението на пътя и оптимизиране на маршрутите, и методите за управление на рисковете, свързани с пътната безопасност, като повишаване на квалификацията на шофьорите, насърчаване на споделянето на потенциални пътни инциденти и обмяна на опит.

Махер Набулси, Мениджър Здраве, безопасност, сигурност и опазване на околната среда за проекта на Shell в Черно море, сподели детайли за вътрешната система за контрол на пътуването на Shell IVMS (In Vehicle Monitoring System), която следи поведението на шофьора чрез GPS, тахограф и компютър, и дава допълнителна сигурност за строг контрол върху пътната безопасност както на служителите на компанията, така и на шофьорите на подизпълнителите й. Той представи и други успешни практики като технологията за геозониране, която не само улеснява спазването на законовите регулации и пътни ограничения на скоростта, но и отчита фактори като околна среда и обстановка на пътя.

„В Shell на глобално ниво пътната безопасност се приема като един от аспектите на работа, свързан със сериозни рискове. Непрекъснато инвестираме в нови технологии и търсим различни начини да усъвършенстваме безкомпромисния контрол по време на шофиране и вярвам че с провеждането на форуми като този правим значима крачка в тази посока. Опитът ни показва, че с непрекъснатия диалог и съвместната работа между всички заинтересовани страни - бизнес, държавни институции и неправителствени организации се постигат забележителни резултати за подобряване поведението на шофиране“ сподели Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България.

В последваща панелна дискусия бяха обсъдени представените добри примери за подобряване на пътната безопасност, както и бариери и препоръки за успешното им прилагане в България. Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че форуми като този дават възможност за обмен на опит и успешни практики, които лесно могат да бъдат внедрени в дейността на всяка една държавна институция или компания, целяща да подобри безопасността по пътищата. 

По време на дискусията автомобилният състезател и създател на „Safety Driving Academy“ Димитър Илиев сподели различни методи за управление на рисковете, свързани с шофирането с несъобразена скорост и отклоняване на вниманието по време на шофиране. Александър Миланов, управител на BMW Group България представи системи за пътна безопасност и контрол на скоростта при леките автомобили, корпоративната култура на компанията за подобряване на пътната безопасност на служители и клиенти. Красимир Василев, мениджър на Клачка България разкри допълнителна информация за обученията на шофьорите и системи за контрол на транспортните компании.

За допълнителна информация: 

Михаела Янева

Publicis Consultants| MSLGROUP

02/ 43 40 782, 0896 786 711

m.yaneva@publicis-consultants.bg