Независимият световен лидер за проверка, изпитване и сертифициране SGS, признат за световен еталон за качество и почтеност обяви, че няма регистрирано нито едно отклонение при параметрите на горивата Shell в България при над 290 спонтанни проверки на бензинoстанциите от началото на програма „Знак за качество“ през февруари тази година до сега. От SGS допълниха, че дори не е имало съмнение за несъответствие, поради което да се е налагало втора проба.

„Като лидер в контрола на качеството, вярваме, че нашите независими услуги добавят значителна стойност за клиентите на Shell България. Нашата методология, основанa на международен опит и знания ни дава възможност не просто да следим задължителните параметри на горивата, които са част от регулаторните изисквания, но и да правим допълнителни анализи за микробиологично замърсяване на дизеловите горива, които се осъществяват за първи път в страната.“ допълни Цветан Томицин, началник на отдел Нефтопродукти, газове и химикали в SGS България.

Shell България въвежда проверката за евентуално микробиологично замърсяване на дизеловите горива още от началото на прилагането на програмата „Знак за качество“ и е единствената петролна компания в страната, която прилага този метод, който не е част от задължителните регулаторни изисквания. В нормални условия биокомпонентът в дизеловите горива създава предпоставки за развитието на микроорганизми, които образуват невидим слузест слой и променят филтруемостта на горивото.

Провеждането на това изследване е препоръчително, тъй като веднъж замърсено, горивото заразява всичко по пътя си – тръбопроводите, цистерните и резервоарите на клиентите, а изчистването на микроорганизмите е изключително трудоемка и скъпа процедура. Изследването на този параметър е регулярна практика в страни като Германия, където петролните компании редовно проверяват горивата за наличие на микробиологично замърсяване.

„Нашата амбиция да ползваме опита на страни като Германия по отношение на добри практики при контрола на горивата е породена от непрестанния ни стремеж да предлагаме на клиентите висококачествени продукти и услуги и да търсим нови начини, с които да постигнем допълнителна сигурност за тяхното качество.“ сподели Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България.

Инициативата „Знак за качество“ е най-обстойната програма за инспектиране и сертифициране на качеството на горивата на пазара в България и не съществува друга подобна прозрачна програма за мониторинг на бензиностанциите, която да включва спонтанни проверки, анализ на място и информиране на обществеността за резултатите от нея.

Процедурата е изградена и структурирана на корпоративно ниво в седалището на SGS в Женева и ползва интернационалния опит на компанията. За проекта в страната е създадена специално оборудвана мобилна лаборатория, която посещава без предварително предупреждение бензиностанциите Shell и анализира на място 7 параметъра на бензиновите и 7 параметъра на дизеловите горива. Анализът в мобилната лаборатория се прави с високотехнологични уреди от SGS, които контролират параметри на бензина като октаново число, сяра, парен натиск, дестилационни характеристики и др. При горивата за дизеловите двигатели анализът се прави на показатели като плътност при 15°С, пламна температура, съдържание на вода, сяра и др.

Осигурена е прозрачност на данните, получени от проведените анализи чрез постоянно обявяване и актуализация на резултатите от тестовете на всяка бензиностанция на сайта www.shell.bg и на съответния търговски обект.

Инициативата „Знак за качество“ е част от световната стратегия на Shell за все по-добро обслужване и усъвършенстване на горивата, които предлага. Компанията непрекъснато търси нови начини, с които да развива и надгражда безкомпромисната си система за контрол на качеството, за да отговори на постоянно нарастващите изисквания на клиентите. Разработването на нови инициативи като „Знак за качество“ е естествено продължение на усилията на Shell да осигури на шофьорите спокойствие на пътя и максимално удоволствие от пътуването.

 

За допълнителна информация:

Михаела Янева

Publicis Consultants| MSLGROUP

Тел. 02/ 43 40 782, 0896 786 711

E-mail: m.yaneva@publicis-consultants.bg

www.shell.bg