Shell отбелязва десетия поред Ден на безопасността във всички свои компании по света, в т.ч. всички офиси, търговски комплекси Shell, добивни, преработвателни и логистични съоръжения, както и научно-изследователски центрове. В истински празник на безопасността се превърна честването на Деня на безопасността в Shell България. Служители, партньори на компанията и служители на търговските комплекси Shell в цялата страна споделиха своите постижения и възгледи за това как да работим и живеем в безопасна среда.

Темата на тазгодишния Ден на безопасността в Shell е „Постигаме Цел Нула, защото сме загрижени“. Цел Нула. Нула наранявания. Нула разливи. е посланието, израз на ангажимента на компанията да осъществява дейността си, без да влияе негативно върху човешкото здраве и живот, а също и върху околната среда.

За да постигне тази цел, Shell е разработила 12 животоспасяващи правила, чието спазване е задължително за всички нейни служители и подизпълнители. Спазването на правилата е част от оценката на служителите на Shell. Нещо повече, компанията определя и поощрява активната позиция на своите служители по въпросите на безопасността като проява на лидерски умения. Прилагането на изискванията за безопасност е основен критерий и при оценяване на подизпълнителите на компанията.

 „Гордеем се, че с годините успяхме да изградим висока култура и силен фокус към безопасността на нашия професионален и личен живот. Този начин на мислене надхвърля многократно традиционното спазване на серия от корпоративни правила. Той е израз на отговорността, която съзнателно носим към собственото ни здраве и живот, към здравето и живота на нашите близки, колеги, клиенти, бизнес партньори и на обществото като цяло. Не е случаен и фактът, че освен своите бизнес резултати,  Shell следи и оповестява и социалното си представяне, част от което е безопасното осъществяване на нейната дейност.“, споделя г-жа Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България.

Освен със своите служители, Shell работи усърдно и с бизнес партньорите си в стремеж да изгради висока култура на безопасна работа и сред тях. „Критериите на Shell за безопасност в много отношения надхвърлят законовите изисквания, независимо от свързаните с това по-високи разходи за персонал и оборудване.“, допълва г-н Красимир Василев, управител на Клачка България. По време на Деня на безопасността компанията - партньор на Shell в доставката на горива направи демонстрация по доставка на гориво до търговски комплекс Shell, в хода на която разясни в подробности какви са мерките, които прилага с оглед безопасно и сигурно извършване на тази критична дейност.

Друг важен партньор на Shell - CBRE – компанията, ангажирана с управление на поддръжката на търговските комплекси Shell, също взе участие в Деня на безопасността. Те оценяват факта, че със своя начин на работа Shell помага мерките за безопасност на работното място да се пренасят и в ежедневието. „Така вероятността от инциденти се свежда до минимум. 10-годнишното ни партньорство с Shell ни помогна да изградим и сред нашите служители и подизпълнители този тип култура, при който безопасността има най-висок приоритет“, коментира г-жа Теодора Цикерска, регионален оперативен мениджър, CBRE.

По време на еднодневния форум служители и ключови бизнес партньори на компанията участваха в изложение на тема безопасност в разнообразни сфери на работата като пътна безопасност, безопасност на доставките на пропан-бутан на всеки етап от пътя на горивото, мерки за безопасна работа на високо, правила и поведение, които насърчават намесата с оглед предотвратяване на инциденти. Служителите и гостите наблюдаваха и дискутираха инициативи по безопасност и сигурност на търговските комплекси Shell като обучение по безопасност на храните, по оказване на първа помощ, реакция при обир на търговски обект.

Чрез форуми като Деня на безопасността, както и с постоянния силен фокус на мениджърския екип върху безопасната работа, Shell се стреми хората да бъдат мотивирани да работят безопасно винаги, не само, когато знаят, че са под наблюдение. За компанията Целта Нула е своеобразно пътуване без крайна точка, тъй като вярваме, че безопасността е област, в която съвършенството не може да бъде постигнато еднократно; можем само да ставаме по-добри и това е въпрос на постоянните дългосрочни усилия на всички служители, подизпълнители и на самия управленски екип на всички нива.

За Shell в България

Shell е на българския пазар от 1991 г. В България компанията оперира верига от около 100 търговски комплекса за продажба на горива на дребно и е един от лидерите на пазара на горива на дребно в страната, а за своите корпоративни клиенти предоставя услугата euroShell Card.

Всеки месец в търговските комплекси Shell в България се обслужват повече от 1 милион клиенти. През 2009/2016 г. са открити 7 нови магистрални обекта  Те се присъединиха към европейската мрежа от магистрални обекти на Shell. Така клиентите на тези бензиностанции са сред 25-те хиляди клиенти, обслужвани всеки час в над 650 магистрални обекта в мрежата на Shell в Европа.

За допълнителна информация:

Михаела Янева

Publicis Consultants| MSLGROUP

Тел. 02/ 43 40 782, 0896 786 711

E-mail: m.yaneva@publicis-consultants.bg

www.shell.bg