София, 3 юни 2016 г.

Министерството на образованието и науката и Министерството на околната среда и водите отново гласуваха доверие на българското участие в Shell Eco-marathon Европа 2016 в Лондон и приеха да бъдат негови патрони. Като основни държавни органи, ангажирани с развитието на екологична градска среда и изработването на добри практики в образованието, двете институции гледат на участието в Shell Eco-marathon като на добър пример за обединяване на бизнеса и обществото за постигане на устойчиво бъдеще и реализиране на българския потенциал за принос за бъдещи решения в транспорта.

„Радваме се, че инициативата Shell Eco-marathon служи като платформа за изява на българската идея за бъдещето на транспорта в европейските градове. Надяваме се техният пример да бъде последван от още участници от страната ни, защото е реален пример за успешно взаимодействие между бизнеса и образователната система. Това е приоритет на Министерството на образованието и науката – още в ранните етапи на своето обучение, бъдещите инженери на България да имат достъп до иновации и авангардни технологии, за да имат възможността да претворяват знанията от часовете и лекциите в практически умения“, заяви проф. Иван Димов, заместник-министър на образованието и науката.

Министерството на околната среда и водите става за втори път патрон на българското участие в Shell Eco-marathon Европа. Като една от основните институции, ангажирани с развитието на екологична градска среда, Министерството на околната среда и водите продължава да е естествен партньор на Shell Eco-marathon в стремежа към устойчиво енергийно бъдеще.

„Подкрепата на институционално ниво от страна на Министерството на образованието и науката и Министерството на околната среда и водите е символ на поощрение, от една страна, на идеите за ролята на образованието в кариерното развитие и изграждането на пълноценни личности, а, от друга, на усилията за опазване на околната среда и за въвеждане на иновациите в транспорта. Убедена съм, че патронажът на двете министерства ще вдъхнови младите ни таланти за победа по време на финалите на състезанието в Лондон и те ще подобрят своите постижения от предходни години“, каза Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България.

Повече от 200 енергийно-ефективни превозни средства ще се състезават на финалите на Shell Eco-marathon Европа 2016 това лято. Състезанието ще се проведе за първи път във Великобритания на специално изградено трасе около олимпийския парк „Куин Елизабет“ в Лондон.

Финалите на Shell Eco-marathon Европа 2016 ще се състоят от 30 юни до 3 юли заедно с Make the Future (Изгради бъдещето), нов четиридневен фестивал, който насърчава и популяризира оригинални идеи и потенциални решения на енергийните предизвикателства пред съвременния свят.

Shell Eco-marathon осигурява международна образователна платформа, която е пълноценна среда за младите български студенти и ученици в технически дисциплини да изявят своите знания и да придобият допълнителни практически умения. Тази година страната ни отново ще има представители в международната инициатива. В нея ще вземат участие двата български екипа в категорията „Прототипи“ с електрическа батерия - на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и на Професионалната гимназия по селско, горско стопанство и туризъм „Н.Й. Вапцаров“ – гр. Чепеларе и отборът на Техническия университет – София, който се състезава в категорията „Градски тип“ с водородна горивна клетка.

Shell Eco-marathon Европа предоставя на ученици и студенти възможността да проектират сами превозни средства, които да изминат максимално разстояние с единица енергия. Състезанията Shell Eco-marathon по света имат за цел да търсят решения за бъдещето на мобилността. Участниците могат да избират за своите автомобили разнообразни конвенционални и алтернативни горива. Това открива пред тях невероятни възможности да разработват ефективни и екологично ориентирани транспортни решения на утрешния ден.

За повече информация за българските отбори в Shell Eco-marathon посетете http://www.shell.bg/aboutshell/shell-ecomarathon.html. За да научите повече за Shell Eco-marathon Европа посетете http://www.shell.com/energy-and-innovation/shell-ecomarathon/europe.htmlили следвайте социалните канали Facebook и Twitter. За повече информация относно фестивала Изгради бъдещето посетете www.shell.co.uk/makethefuture

Медийни запитвания:

Драгомир Гюров, AMI Communications за Shell Bulgaria

Тел: 989 5115, 0886 634 580 или е-mail: dragomir.gyurov@amic.bg

За Shell Eco-marathon Европа

Състезанието Shell Eco-marathon предоставя арена за ученици и студенти да тестват автомобили по собствен дизайн и конструкция. Целта на инициативата е да вдъхнови младите хора да станат учени и инженери в бъдеще.

Предизвикателството изисква иновативен подход към разрешаването на проблеми, проява на творчество и умение за сътрудничество с други хора. Състезанието е уникално, практическо изживяване, което дава на студентите и учениците безценни знания и умения в редица инженерни задачи – проектиране, конструиране и експлоатация на превозното средство.

През 2016 г. Shell пренася състезанието в Лондон за първи път – по-близо до хората, тъй като отборите ще се състезават на специално пригодена за целта писта по улиците на града.

Тази година Shell Eco-marathon Европа чества 31-вото си издание от 30 юни до 3 юли. Наред със състезанието, останалите прояви, организирани в Лондон, имат за цел да ангажират и да вдъхновят европейските граждани, заинтересовани от бъдещето на енергетиката, както и от технологиите, чрез които ще се посрещат бъдещите енергийни потребности.

Shell Eco-marathon е глобална инициатива със събития в Азия, Европа и САЩ всяка година. През 2016 г. Shell Eco-marathon Азия ще се проведе от 3 до 6 март в Манила, Филипините, а от 22 до 24 април в Детройт, Мичиган, ще се състои Shell Eco-marathon Северна и Южна Америка.

Относно фестивала Изгради бъдещето

Make the Future е фестивал на иновациите, който подкрепя оригинални идеи и осигурява платформа за сътрудничество и обсъждане на глобалното енергийна предизвикателство. Това е четиридневно събитие, което ще се проведе в олимпийския парк „Куин Елизабет“ в Лондон между 30 юни - 3 юли 2016 г. Чрез преживявания във виртуална реалност и практически научни експерименти, посетителите могат да разберат как ще изглежда бъдещето на енергията: от възобновяеми енергийни източници до технологии за природен газ и ниски въглеродни емисии.

За олимпийския парк „Куин Елизабет“

Олимпийският парк „Куин Елизабет“ предлага на посетителите красиви градини и водни канали, световноизвестни спортни обекти, както и невероятни гледки от „Арселор Митал Орбит“. Разположен в сърцето на Източен Лондон, паркът също така ще предлага нови домове и работни места и ще се превърне в културно и образователно средище.