Повече от 200 свръх енергийно ефективни превозни средства ще се състезават на финалите на Shell Eco-marathon Европа 2016 това лято. Състезанието ще се проведе за първи път във Великобритания на специално изградено трасе около олимпийския парк „Куин Елизабет“ в Лондон.

Финалите на Shell Eco-marathon Европа 2016 ще са от 30 юни до 3 юли заедно с Make the Future (Изгради бъдещето), нов четиридневен фестивал, който насърчава и популяризира оригинални идеи и потенциални решения на енергийните предизвикателства пред съвременния свят.

"В продължение на 30 години Shell Eco-marathon вдъхновява младите и талантливи умове в света да проектират и конструират нови, енергийно ефективни превозни средства. За мен е удоволствие да бъда домакин на това предизвикателство в Лондон, заедно с Изгради бъдещето, и да наблюдавам самите студенти да демонстрират целия си творчески, инженерен и научен потенциал", каза Ерик Бонино, изпълнителен директор на Shell Великобритания.

Shell Eco-marathon Европа предоставя на ученици и студенти платформа да проектират превозни средства, които да изминат максимално разстояние с еквивалента на един литър гориво.

България традиционно ще има убедително присъствие на международното състезание – тази година 3 български отбора ще заминат за Лондон през лятото. Това са отборът на Техническия университет – София, който се състезава в категорията „Градски тип“ с водородна горивна клетка и двата български екипа в категорията „Прототипи“ с електрическа батерия - на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и на Професионалната гимназия по селско, горско стопанство и туризъм „Н.Й. Вапцаров“ – гр. Чепеларе.

По време на миналогодишното състезание отборът на ТУ – София зае второ място в своята категория. В категорията на прототипите българските инженерни таланти от Русе и Чепеларе подобриха своите собствени постижения в състезанието.

„Истинското предизвикателство за българските отбори тепърва предстои – те ще трябва да покажат гъвкавост и адаптивност, тьй като пистата е изцяло нова и непозната за тях. Същевременно състезанието еволюира и с времето става все по-взискателно към участниците. Успешните отбори трябва да показват развитие и да се доказват всяка година, за да бъдат част от това неповторимо събитие. Вярвам, че тазгодишното състезание в Лондон няма да бъде изключение за най-добрите български отбори," сподели Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България.

Първият Shell Eco-marathon на континента се провежда през 1985 г., когато победителят изминава 680 километра с един литър бензин. Днес, повече от 30 години по-късно, състезателите използват най-различни съвременни подходи – от построяването на автомобили чрез 3D принтери до използването на алтернативни източници на енергия за горива. Най-големият рекорд, поставен в състезанието досега, е 3 771 км, изминати само с един литър бензин – това е разстоянието от Лондон до Рим и обратно.

За повече информация за българските отбори в Shell Eco-marathon посетете http://www.shell.bg/aboutshell/shell-ecomarathon.html. За да научите повече за Shell Eco-marathon Европа посетете http://www.shell.com/energy-and-innovation/shell-ecomarathon/europe.html  или следвайте социалните канали Facebook и Twitter. За повече информация относно фестивала Изгради бъдещето посетете www.shell.co.uk/makethefuture

Медийни запитвания:

Драгомир Гюров, AMI Communications за Shell Bulgaria

Тел: 989 5115, 0886 634 580 или е-mail: dragomir.gyurov@amic.bg

За Shell Eco-marathon Европа

Състезанието Shell Eco-marathon предоставя арена за ученици и студенти да тестват автомобили по собствен дизайн и конструкция. Целта на инициативата е да вдъхнови младите хора да станат учени и инженери в бъдеще.

Предизвикателството изисква иновативен подход към разрешаването на проблеми, проява на творчество и умение за сътрудничество с други хора. Състезанието е уникално, практическо изживяване, което дава на студентите и учениците безценни знания и умения в редица инженерни задачи – проектиране, конструиране и експлоатация на превозното средство.

През 2016 г. Shell пренася състезанието в Лондон за първи път – по-близо до хората, тъй като отборите ще се състезават на специално пригодена за целта писта по улиците на града.

Тази година Shell Eco-marathon Европа чества 31-вото си издание от 30 юни до 3 юли. Наред със състезанието, останалите прояви, организирани в Лондон, имат за цел да ангажират и да вдъхновят европейските граждани, заинтересовани от бъдещето на енергетиката, както и от технологиите, чрез които ще се посрещат бъдещите енергийни потребности.

Shell Eco-marathon е глобална инициатива със събития в Азия, Европа и САЩ всяка година. През 2016 г. Shell Eco-marathon Азия ще се проведе от 3 до 6 март в Манила, Филипините, а от 22 до 24 април в Детройт, Мичиган, ще се състои Shell Eco-marathon Северна и Южна Америка.

Относно фестивала Изгради бъдещето

Make the Future е фестивал на иновациите, който подкрепя оригинални идеи и осигурява платформа за сътрудничество и обсъждане на глобалното енергийна предизвикателство. Това е четиридневно събитие, което ще се проведе в олимпийския парк „Куин Елизабет“ в Лондон между 30 юни - 3 юли 2016 г. Чрез преживявания във виртуална реалност и практически научни експерименти, посетителите могат да разберат как ще изглежда бъдещето на енергията: от възобновяеми енергийни източници до технологии за природен газ и ниски въглеродни емисии.

За олимпийския парк „Куин Елизабет“

Олимпийският парк „Куин Елизабет“ предлага на посетителите красиви градини и водни канали, световноизвестни спортни обекти, както и невероятни гледки от „Арселор Митал Орбит“. Разположен в сърцето на Източен Лондон, паркът също така ще предлага нови домове и работни места и ще се превърне в културно и образователно средище.

www.QueenElizabethOlympicPark.co.uk

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Компаниите, в които Royal Dutch Shell plc притежава пряко или непряко инвестиции, са отделни юридически лица.

В това съобщение “Shell”, “Shell group” и “Royal Dutch Shell” се използват в някои случаи за удобство, когато става въпрос за Royal Dutch Shell plc и нейните дъщерни компании като цяло.

По подобен начин думите „ние”, „нас” и „нашите” също се използват, когато се отнася за дъщерните компании като цяло и тези, които работят за тях.

Тези изрази също се използват, когато не е необходимо да се назове конкретната компания или компании. „Дъщерни компании”, „Дъщерните компании на Shell” и „Компаниите Shell” в този документ се отнасят до компании, върху които Royal Dutch Shell упражнява директен или индиректен контрол, като притежава или мажоритарен брой гласове, или правото да управлява.

Компаниите, в които Shell има значително влияние, но не и право да управлява, се споменават като „свързани компании” или „сдружения” (associates), а компаниите, в които Shell е съуправител се наричат „съвместно управлявани дружества” (jointly controlled entities).

В това съобщение за медиите сдруженията и съвместно управляваните компании се споменават и като „equity-accounted investments”.

Терминът „делът на Shell” се използва за удобство, за да обозначи прекия и/или непрекия дял, притежаван от Shell в акционерно дружество, дружество или компания след изключването на дела на трети лица.

Това съобщение съдържа прогнозни твърдения относно финансовото състояние, резултати от дейността и бизнеса на Shell и Групата Shell. Всички твърдения, освен тези, отразяващи исторически факти, могат да се считат за прогнозни.

Прогнозни твърдения са твърдения, които отразяват очакванията за бъдещето, базирани на сегашните очаквания и предположения на управителните органи, и включват очаквани и неочаквани рискове и променливи, които могат да доведат до това реалните резултати, изпълнение на работата или събития да се различават съществено от тези, отразени или загатнати в тези твърдения.

Прогнозните твърдения включват твърдения относно потенциалното излагане на Shell и Групата Shell на пазарни рискове, както и твърдения, изразяващи очаквания, вярвания, оценки, прогнози, преценки и предположения на управителите.

Тези прогнозни твърдения могат да бъдат различени чрез употребата на изрази и фрази като „очакваме”, „вярваме”, „може”, „оценяваме”, „възнамеряваме”, „цели”, „планираме“, „перспектива”, „най-вероятно”, „ще”, „рискове”, „трябва” и други подобни термини и изрази.

Има няколко фактора, които могат да повлияят на бъдещата работа на Shell и Групата Shell и да допринесат за това тези резултати да се различават съществено от изразените в прогнозните твърдения, включени в този документ, включително (но неограничително):

(а) вариране на цените на суровия петрол и природния газ;

(б) промяна в търсенето на продуктите на Shell;

(в) валутни колебания;

(г) резултати от сондажи и добив на природни богатства;

(д) оценка на резервите;

(е) загуба на пазарен дял и конкуренцията в индустрията;

(ж) физически рискове и рискове на околната среда;

(з) рискове, свързани с идентифицирането на подходящи потенциални имоти и цели за придобиване, както и успешното договаряне и изпълнение на такива трансакции;

(и) рискът от извършване на дейност в развиващите се страни и страни, обект на международни санкции;

(й) законодателни, финансови и регулаторни промени, включително регулаторни мерки по отношение на климатичните промени;

(к) икономически и финансови пазарни условия в различните страни и региони;

(л) политически рискове, включително риск от изземване и предоговаряне на условията на договор с правителствени дружества, забавяне или напредък при одобряването на проекти и забавяне възстановяването на общи разходи; и

(м) промяна в търговските условия.

Всички прогнозни твърдения, съдържащи се в този документ, са изказани като цяло с уговорки чрез предупредителната информация, съдържаща се или спомената в тази секция.

Читателите не трябва да разчитат неоправдано на прогнозните твърдения. Други фактори, които могат да повлияят на бъдещите резултати, се съдържат в годишния отчет на Royal Dutch Shell и формуляра 20-F за финансовата година, приключила на 31 декември 2014 г.

(могат да бъдат намерени на www.shell.com/investor и www.sec.gov). Тези фактори също трябва да бъдат взети предвид от читателя.

Всяко прогнозно твърдение важи само за датата на това съобщение,19 февруари 2016 г. Нито Shell, нито някои от нейните дъщерни компании, нито Групата Shell поемат ангажимента да актуализират публично или коригират, което и да е прогнозно твърдение в резултат на нова информация, бъдещи събития или друга информация. В контекста на тези рискове резултатите могат да се различават съществено от тези, посочени, загатнати или подсказани в прогнозните твърдения в този документ.