Mr. Kayes, Mrs Slaveykova, Prof. Totev and Dep. Minister Purvanov
На снимката: Александър Кейз, Ръководител на проекта за търсене и проучване за залежи на нефт и природен газ в блок 1-14 „Хан Кубрат“, Камелия Славейкова, Изпълнителен директор на Shell България, Проф. д-р Любен Тотев, ректор на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", и заместник-министър Красимир Първанов.

Откриването съвпада с началото на учебната година в Университета, и бе уважено от Красимир Първанов, Заместник-министър, Министерство на енергетиката. Shell също така ще дари и специализирано оборудване на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за подпомагане на геоложки проучвания, като в двата проекта общо Shell инвестира 150 000 евро.

„Изграждането на професионалисти в областта на науката, технологиите и инженерните науки е в основата на иновациите и засилването на конкурентноспособността на България като страна. Много сме развълнувани да участваме в програми, които помагат за изграждането на такива професионалисти като подобряват университетското образование, и са от полза за младите хора в България“, коментира г-жа Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България.

Проф. д-р Любен Тотев, ректор на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" сподели: „Ние оценяваме високо дарението на Shell, което ще подпомага студентите в катедрата за подобряването на квалификацията си“.