На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (приета с ПМС № 59 от 07.03.2003г., обн. ДВ бр. 25 от 18.03.2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 3 от 05.01.2018г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А. има инвестиционно намерение за извършване на проучвателен сондаж в „Блок 1-14 Хан Кубрат“ в Черно море.

Предложеното местоположение на сондажа е в открито море, в границите на „Блок 1-14 Хан Кубрат“, в изключителната икономическа зона на Българияна на около 60 км от бреговата ивица с дълбочина на водата 1200-1500 м. Местоположението на сондажа ще бъде на значително разстояние от всички защитени зони и ще бъдат взети всички мерки за опазване на морската среда. Програмата ще бъде реализирана чрез утвърдените от Шел системи и процедури за опазване на околната среда и осигуряване на безопасността и ще следва всички национални процедури за издаване на разрешителни.

Работната програма се очаква да продължи между 70 и 90 дни, в периода от септември 2018г. до края на 2019г., което подлежи на окончателно планиране. Методът на сондиране, който ще бъде приложен е традиционното вертикално сондажно офшорно сондиране за конвенционални полета. Тъй като сондажните операции ще се извършват в открито море, няма да има изграждане на нова пътна и техническа инфраструктура или промени в съществуващата пътна инфраструктура. За сондажните работи няма да се изграждат нови съоръжения. Операциите ще използват най-вероятно съществуващите съоражения и инфраструктура на пристанище Варна, а като алтернатива се разглежда и пристанище Бургас. както и местните летища.

При проявен интерес, молим в рамките на 14 дни, считано от 02.03.2018 г. да ни уведомите на посочения по-долу адрес или Министерство на околната среда и водите на адрес бул. "Мария Луиза" 22, София 1000

Адрес:
Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А. - клон България,
бул. Ситняково 48, Сердика Офиси, ет 8,
София 1505 

Лице за контакти: Александър Арабаджиян
Телефон: 02 960 1700
Имейл: upstream-bulgaria@shell.com