Този тип практически тренировки се провеждат в контролирана среда без риск за безопасността на служителите и клиентите. В симулацията ще вземат участие и екипите на Пожарна безопасност.

Упражнението цели да подготви служителите на търговските обекти за възможни реакции във всяка една ситуация. Целта на този тип демонстрации е да тества знанията и подготовката на служителите и подизпълнителите в близка до реалността аварийна обстановка и впоследствие в случай на нужда компанията да актуализира своите процедури за безопасност.

Практическата демонстрация е част от добрите практики на компанията, която има за приоритет здравето и безопасността на хората, както и опазването на околната среда.