„За нас е чест да участваме в програми, които добавят стойност в живота на местните общини. Shell винаги се е стремял да е добър съсед и осъществяването на тази програма е поредното доказателство за това!“ коментира г-жа Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България.

Г-н Николай Димитров, кмет на Oбщина Несебър благодари за доброто взаимодействие между общината и Shell в резултат на което новата придобивка е факт. Той отправи апел към всички, които ще ползват площадките, а и към техните родители, да пазят съоръженията. 

Това е първата реализирана социално-инвестиционна програма от планираните в шестте южно-черноморски общини по силата на договора между Shell и Министерството на енергетиката за проучване за въглеводороди в “Блок 1-14 Хан Кубрат“. Останалите програми се предвиждат в общините Бургас, Поморие, Приморско, Созопол и Царево, където Shell ще подпомогне местните социално-икономически приоритети и проекти свързани с образованието, спорта, културата и околната среда, които са и основните приоритети в социално-инвестиционните програми на Shell.