road-freight-transport

 

Лондон. Shell и Deloitte публикуваха съвместно проучване за декарбонизирането на товарните превози, базирано на мненията на ръководители от сектора и експерти от цял свят. Повече от 70% от 158-те интервюирани считат декарбонизирането за водещ или един от топ 3 приоритетите на тяхната организация.

Докладът „Декарбонизиране на товарните превози: Ускоряване“ (“Decarbonising Road Freight: Getting into Gear”) предлага детайлна 10-годишна пътна карта с 22 решения, които адресират икономическите, техническите, регулаторните и организационните фактори, които влияят на способността на сектора да се декарбонизира. Проучването показва, че над 70% от участниците виждат електрическите превозни средства с водородна горивна клетка и тези на батерия като най-добре приложимата дългосрочна технология с нулеви емисии за товарните превози. Много от анкетираните вярват, че тези камиони ще станат рентабилни и конкурентоспособен през следващите от 5 до 10 години.

„Камионите на практика транспортират всичко, от което модерното общество се нуждае в ежедневието си. Особено в настоящата криза, причинена от COVID-19, хората осъзнаха колко ключови са товарните превози за доставянето на жизненоважни стоки“, каза Хуберт Вигевино, директор за Downstream бизнеса в Shell (преработката и продажбата на сурови петролни продукти). „В момента товарните превози са отговорни за 9% от глобалните въглеродни емисии. С очакваното двойно увеличаване на тези услуги до 2050 г. е важно сега да се предприемат незабавни действия, за да може дотогава секторът да бъде насочен към развитие с нулеви емисии. Транспортните компании, производителите на камиони и доставчиците на енергия вече започнаха да инвестират в нисковъглеродни решения или такива с нулеви емисии, но секторът изисква още по-стабилни политики и регулации, за да може промяната да се ускори.“

Основните акценти от доклада върху перспективите пред индустрията включват:

  • Да се отговори на целта, заложена в Парижкото споразумение, абсолютните емисии от товарните превози да бъдат намалени с почти 60% до 2050 г. в сравнение с 2018 (годината, която се приема за базова линия) въпреки очакваното удвояване на обема на тези услуги в същия период.
  • 80% от участниците в проучването приемат като основни бариери за декарбонизацията липсата на регулаторни стимули и сложността на процеса по подмяна на инфраструктурата. 70% пък смятат ограниченото търсене от клиентите за най-голямата пречка.
  • Повечето респонденти се съгласяват, че технологиите за декарбонизиране на пътния товарен транспорт съществуват, въпреки че все още не са напълно рентабилни и конкурентноспособни, а производителите на камиони вече разработват електрически превозни средства с водородна горивна клетка или на батерия.
  • Компаниите трябва да започнат да приоритизират подмяната на автобуси и камиони за по-кратки дистанции и за товарни курсове в градска среда, като използват достъпните електрически превозни средства с водородна горивна клетка или с батерия, които са с нулеви емисии.
  • Чрез обединения и партньорства играчите в сектора трябва да ускорят навлизането на камиони и горива с нулеви емисии в регионални клъстери и по коридорите с най-голям трафик.
  • Горивата с ниски емисии като втечнен природен газ (LNG), био LNG, компресиран природен газ и биодизел трябва бързо да бъдат комерсиализирани в рамките на вече съществуващите точки на снабдяване, но не и там, където биха възпрепятствали разгръщането на решения за нулеви емисии.
  • Незабавно намаляване на емисиите може да бъде постигнато за флотилии с камиони на дизел, като се подобри дизайнът на превозните средства, въведат се дигитални решения за оптимизиране на управлението на автопарка и чрез използването на висококачествени горива и масла.

„Следващите 10 години ще бъдат от критично значение за въвеждането на превозни средства с нулеви емисии в товарните превози. Много е окуражаващо, че лидерите в сектора вече са започнали да мислят заедно върху обща технологична стратегия“, каза Карлос Маурер, изпълнителен вицепрезидент „Сектори и декарбонизация“ в Shell. „Вярваме, че след като е произведен в необходимия мащаб, водородът би могъл да бъде по-рентабилният и лесно изпълним път към нулевите нетни емисии за тежкотоварните и среднотоварните автомобили, които се движат на дълги разстояния. Електрическата мобилност би направила същото за лекотоварните и среднотоварните превозни средства с къси маршрути. Shell вече започна да предприема стъпки, за да направи енергийните решения достъпни за клиентите. Партнираме си и с други компании, за да разширим тези усилия.“

Shell също така издаде и съпътстващ доклад „Декарбонизиране на сухопътния товарен транспорт: Пътят на Shell напред“ (“Decarbonising Road Freight: Shell’s Route Ahead”), който показва ролята на компанията за декарбонизирането на сектора. В него се акцентира върху амбициите на Shell по отношение на климата и плановете за намаляване на интензивността на емисиите на автопарка й от близо 3000 тежкотоварни цистерни с 10% до 2025 г. и с 30% до 2030 г. в сравнение с данните от 2018 г. Докладът разкрива и как компанията цели да развива горивата с ниски и нулеви емисии, да изгражда подходяща инфраструктура, да предлага решения за намаляване и компенсиране на емисиите, да дава препоръки за конкретни политики и да си партнира с други представители на сектора на товарните превози.

Можете да свалите докладите „Ускоряване“ (“Getting into Gear”) и „Пътят на Shell напред“ (“Shell’s Route Ahead”) от www.shell.com/DecarbonisingRoadFreight.