Национален парк Cordillera Azul, защитена зона в Перу

Докато индустрията се движи в посока алтернативни горива с по-ниски въглеродни емисии, остава необходимостта от традиционни горива за нормалното функциониране на световната икономика. Новата услуга на Shell позволява на компаниите със служебен автопарк да продължат да ползват тези горива, като обаче компенсират въглеродните си емисии в рамките на новата програма.

В глобален план Shell има амбицията да се превърне в енергиен бизнес с нулеви въглеродни емисии до 2050 г. или по-рано в съответствие с тенденциите в обществото и очакванията на клиентите. Компанията се стреми да осъществи това по три начина:

  1. Shell цели производството на собствените й продукти да е с нулеви нетни емисии.
  2. Компанията се стреми да намали въглеродния интензитет на предлаганите от нея продукти, което означава продажба на повече водород, биогорива и възобновяема електроенергия.
  3. Като бизнес, който доставя енергия, Shell работи с отрасли като въздухоплаване, транспорт на товари и корабоплаване, за да им помага да намерят своя път към нулевите нетни емисии.

Николай Богданов, Мениджър продажби корпоративни клиенти в Shell България, коментира: „Щастливи сме, че имаме възможност още по-активно да ангажираме нашите бизнес клиенти с темата за намаляването на въглеродните емисии, като им предлагаме нова услуга. Компенсирането на емисиите на CO2, които не могат да бъдат избегнати, е важна стъпка по пътя към по-устойчиво бъдеще наред с други решения за намаляване на емисиите като използването на цифрови технологии за оптимизиране на маршрутите за доставка, електрически превозни средства или такива на втечнен природен газ.“

Как работи новата услуга?

В рамките на новата услуга Shell ще изчислява и компенсира емисиите на CO2 от горивата, заредени с горивните й карти. Компанията използва своя международен опит и експертиза, за да помага на клиентите си да направят бизнеса си по-устойчив, без да се налага да инвестират време и сериозни ресурси в нови решения. Те ще продължат да използват картата за гориво от Shell по обичайния начин, но могат да станат част от програмата срещу малка такса. Shell ще следи използването на горивото и ще изчислява получените емисии на CO2 и след това ще ги компенсира, като закупува съответното количество въглеродни кредити/компенсации, генерирани от международни проекти, които опазват и възстановяват екосистемите. Тези проекти са сертифицирани по независим начин от международно признатите органи по стандартизация на въглеродните емисии, за да се гарантира, че постигат желаното въздействие. Shell ще представя годишен доклад, в който подробно се описват общите емисии на CO2, компенсирани, чрез използването на тази услуга.

Първоначално схемата за компенсиране ще бъде достъпна само за бизнес клиентите с горивни карти в България. В страни като Великобритания, Холандия, Германия, Австрия и Швейцария Shell вече предлага схеми за компенсиране на CO2 емисии и за физически лица.