Shell представи в един от обектите на компанията иновативна форма на задължителната инспекция на резервоарите за автогаз, която включва използването на роботизирана техника. Събитието се състоя в присъствието на служители и партньори, както и на отговорните институции. Благодарение на роботизираната инспекция се изключва влизането на хора в резервоарите – единственият в момента законово признат подход за проверка, и се минимизират рисковете от пропуски. Друго нейно предимство е, че събраните данни са изчерпателни и позволяват тяхното използване при бъдещи инспекции.

Такъв тип роботизирана проверка Shell прилага в много от държавите, в които оперира. Това значително повиши безопасността при този вид обследвания. Поради тази причина компанията ще ангажира ресорните институции и Българската петролна и газова асоциация с предложение за приемане на роботизираната инспекция като законово призната в страната. Това ще даде възможност на търговците на горива да избират сами формата на инспекция - между официалната в момента чрез влизане на човек вътре в резервоара и роботизираната ѝ алтернатива.

Shell поставя на първо място в оперативната си дейност безопасността на хората и опазването на околната среда. Стремим се чрез въвеждането на различни иновативни методи да постигнем нашата „Цел нула“. Тя олицетворява нашата грижа за хората и тяхното здраве и нулевите нива на злополуки и вреди за околната среда. Shell и сега е единствената компания в своя бранш в България, която осигурява нива на защита за инспектиращите, много над законовите изисквания – например присъствието на медицински екип по време на проверките. Вижте повече във видеото.