Във връзка със скорошното увеличаване на мрежата от обекти в региона на Пловдив, на 30 май 2024 г. около 40 ентусиазирани доброволци от Shell засадиха общо 50 нови дръвчета - кипарис лейланди голдън райдър и 2 липи, които допълват визията на централния градски площад.

Инициативата е част от корпоративната социална отговорност на Shell България и ангажимента на компанията към опазване на околната среда. Shell закупи необходимата растителност, подбрана съвместно с общинското предприятие "Паркове и градини", и осигури доброволческия труд за нейното засаждане. От своя страна, партньорът в инициативата - Община Пловдив, район Централен, съдейства за определяне на подходяща локация и се ангажира с последващата поддръжка на новозасадените дръвчета.

Това не е първата залесителна инициатива на Shell в България. През 2021 г., компанията стартира 3-годишна кампания за залесяване и поддръжка на ДГС "Годеч", част от Северозападното държавно предприятие, по повод 30-годишнината на Shell в страната. Чрез подобни социално отговорни дейности, Shell подчертава ангажимента си към облагородяване на околната среда и подобряване на общностите, в които развива своя бизнес.

Shell България изказва благодарност към Община Пловдив, район Централен, за съдействието и изразява своята признателност към ентусиазираните служители, които превърнаха идеята в реалност и бяха основния двигател за нейната реализация. Надяваме се, че инициативата ще вдъхнови и други представители на бизнеса и обществото да се включат в облагородяването на градските пространства в България.

През последните 30 години Shell България успешно и последователно въвежда и налага у нас утвърдените международни стандарти на Групата и работи активно за подобряване на местната среда. Глобалният ангажимент на Shell е да се превърне в енергиен бизнес с нулеви въглеродни емисии до 2050 г. и настоящата кампания е една от малките стъпки, които Shell България предприема по пътя си към тази амбициозна цел.