Изискванията за качество на автогазта се определят и одобряват от Европейския комитет по стандартизация. Заложени са в техническия стандарт EN 589 или BDS-EN 589. Въпреки че в България качеството на автогазта не се проверява от държавните органи, Shell България осъществява контрол с помощта на SGS, независимия лидер в сертифицирането на горива.

Всички изисквания за качеството на Shell Autogas се тестват и анализират според стандарта EN 589 в лабораториите на SGS. Благодарение на това шофьорите, които избират Shell, могат да бъдат сигурни, че зареждат автогаз с постоянно високо качество.

Кои параметри* на Shell AutoGas се тестват от SGS?

 • Моторно октаново число
 • Определяне на въглеводороден състав
 • Съдържание на обща сяра
 • Плътност при 15°C
 • Съдържание на сяроводород
 • Корозия върху медна пластинка (1 час при 40°C)
 • Съдържание на вода
 • Налягане на парите при плюс 40°C
 • Налягане на парите при минус 5°C
 • Остатък от изпарение
 • Мирис

*Параметри, заложени в европейския стандарт за качество EN 589

Повече за Горива Shell

Избирай Shell V-Power при всяко зареждане

и запази двигателя си в най-добра форма2

Shell V-Power Diesel

Новият и подобрен Shell V-Power Diesel1 – най-доброто ни гориво за върхово представяне досега.2