Качеството на горивата, предлагани на нашите клиенти, е особено важно за Shell. Затова ние непрекъснато работим за тяхното усъвършенстване. В нашите търговски комплекси предлагаме единствено горива, които съдържат уникални добавки за подобрена ефективност, а през зимния период всички наши дизелови горива, както Shell V-Power Diesel, така и FuelSave Diesel, не просто отговарят на законовите технически изисквания, но и ги надвишават.

Вижте протоколи от реални проби на дизеловите горива на Shell, тествани на случаен принцип от независимата компания SGS – световен лидер в сертифициране на качеството на продуктите.

Научете повече за качеството на дизеловото гориво през зимата:

През зимния период при дизеловите автомобили може да възникне проблем със стартирането, когато се оставят на студено. Често причината е блокиран горивен филтър. Филтърът в горивната система се намира между резервоара и двигателя. Следователно, ако филтърът бъде задръстен, двигателят не може да получава достатъчно количество гориво. В резултат на това може да възникне проблем със стартирането на автомобила.

Горивният филтър може да бъде задръстен с парафини. Откъде идват те? Дизеловото гориво съдържа парафинови въглеводороди и когато температурата му се понижи, започва да отделя парафинови кристали. Колкото по-ниска е температурата, толкова повече парафинови кристали се образуват.

Дизеловото гориво, използвано през студените периоди, трябва да отговаря на зимните изисквания за качество. От 1 декември до 15 април предлаганото в търговските обекти дизелово гориво трябва да има подобрена стойност на параметър, наречен гранична температура на студена филтрация.Стойността му според държавния стандарт трябва да бъде -15°C или по-ниска, но Shell полага допълнителни усилия да осигури горива, които надвишават законовите изисквания.

Граничната температура на студена филтрация описва склонността на горивния филтър да бъде блокиран. За да се гарантира, че дизеловото гориво ще отговаря на зимните изисквания, в него трябва да бъдат включени специални добавки. Тяхното използване подпомага потока на гориво през филтъра при стартиране в студено време. Това позволява на автомобила да функционира правилно, въпреки минусовите температури. 

Какво друго е от значение?

Възможно е да възникнат повреди в автомобила, въпреки че дизеловото гориво има добри стойности на гранична температура на студена филтрация. Като изключим проблемите с акумулатора, съществуват и други странични фактори, които могат да допринесат за това.

1. Замърсянаве на горивния филтър

Когато автомобилът е в движение, във филтъра се събират отлагания. Мръсният филтър причинява ограничен приток на гориво към двигателя. Поради това, наличието на примеси във филтъра може да доведе до по-лесното му блокиране – дори при по-високи температури от стойността на граничната температура на студена филтрация.

2. Вода в горивния филтър

Когато автомобилът е в движение, в горивния филтър се събира вода от горивната система. При минусови температури тя се превръща в ледени кристали. Наличието на ледени кристали във филтъра, подобно на наличието на примеси, причинява ограничен поток на гориво към двигателя. И както в случая с наличието на примеси във филтъра, това може да доведе до по-ранното му блокиране.

3. Конструкция на горивната система

Тестове, извършени с различни марки дизелови автомобили, показват че конструкцията на горивната система оказва влияние върху потенциалната имобилизация на автомобила при ниски температури. Част от факторите, които оказват влияние върху тази склонност включват: разположение на горивния филтър, затопляне на горивния филтър, връщане на гориво, което не е използвано за инжектирането, конструкция на автомобилния резервоар и разположение на горивните линии.

 Съвети за шофьорите

  1. Преди настъпването на зимата проверете чистотата на горивния филтър в автомобилните сервизи и при необходимост го сменете. 
  2. Зареждайте резервоара си догоре. Когато имате повече гориво в резервоара, остава по-малко място за водните пари от въздуха. При ниски температури водните пари се превръщат във вода. По-малко вода означава по-малко водни кристали в горивото, които понякога причиняват проблеми със стартирането сутрин.
  3. Зареждайте дизел, който отговаря на зимните стандарти за качество, с пределна температура на студена филтрация на ниво - 15°C или по-ниско.
  4. Ако е възможно, паркирайте в гараж, близо до сгради или места, където сутрин автомобилът може да бъде на слънце. Това ще запази температурата на горивото по-висока.

В Shell предлагаме единствено горива, които съдържат уникални добавки за подобрена ефективност. Научете повече за технологията на Shell.

ОЩЕ ОТ ГОРИВА SHELL

Основните горива на Shell

Открийте как нашите основни горива могат да помогнат за безаварийните ежедневни пътувания.

Shell V-Power Diesel

Новият и подобрен Shell V-Power Diesel1 – най-доброто ни гориво за върхово представяне досега.2

Гарантираме качеството на горивата Shell с 15 нива на контрол

Стандартите на Shell за качествен контрол на горивата са безкомпромисни и валидни за всяка страна, в която компанията оперира.