Как гарантираме качеството на нашите горива:

 • fuel depot and colorful tubes

  Контрол на снабдителите

  Процесът започва с внимателен избор и постоянен одит над снабдителите, от които Shell зарежда своите горива. Фирмите, с които Shell подписва договор, преминават през проверка за качество и безопасност според световните стандарти на компанията.

 • experts monitoring fuel in depot

  Контрол на горивото в депото

  Качеството на горивото в депата се следи постоянно чрез лабораторни тестове за съответствие със задължителните европейски стандарти. Безопасността и сигурността също са основен приоритет.

 • experts check tuck loading papers

  Контрол при товарене

  Всяко гориво, което напуска депото, е придружено от декларация за съответствие на качеството. Следваме строго определени процедури по време на товарене. Това ни поздолява да проследим количеството и качеството на горивото във всяко отделение на цистерната. Всяка доставка е придружена от подробна документация.

 • lab worker checks Shell additives

  Контрол на добавките Shell

  В депата се извършва и автоматичният процес по инжектиране на добавките Shell, които правят горивата ни различни от всички останали горива на пазара. (Научете повече за технологията на Shell тук.)

 • driver entering fuel truck

  Контрол на транспортните фирми

  Избираме транспортните фирми според най-високите международни стандарти на Shell и провеждаме редовен одит и обучения. В допълнение към задължителните инструктажи за безопасно превозване на товари, шофьорите преминават и през периодични обучения за правилно прилагане на процедурите на Shell.

 • fuel truck steering wheel

  Контрол на транспорта на горивото

  Горивото се транспортира към търговските обекти Shell в модерни цистерни, оборудвани с последно поколение електронни системи. Така гарантираме, че горивата ще достигнат до обектите без промяна в качеството.

 • finger pointing to gps system

  Контрол на маршрута

  Цистерните потеглят по предварително одобрени маршрути, като ние определяме и проследяваме с GPS техния път, спирания и скорост, с цел да запазим не само качеството на горивото, но и да осигурим безопасното му превозване.

 • fuel truck loading Shell station

  Контрол на отделенията в цистерната

  Всяка цистерна има херметически изолирани отделения за всяко от горивата, за да сме сигурни, че транспортът няма да навреди на качеството им. Цистерните представляват затворена система, така че достъпът до горивото е невъзможен.

 • cameras on shell site

  Контрол на достъпа

  Когато цистерните пристигнат в обекта, процесът по правилното разтоварване се наблюдава и записва с видеокамери. Проверяваме на случаен принцип записите и упражняваме контрол на място, за да сме сигурни в спазването на задължителните стандарти.

 • raztovarvane

  Контрол на разтоварването

  Следваме строга процедура при разтоварване, така че да гарантираме високо качество на горивото, което постъпва в резервоарите. Взимаме проби от горивото на случаен принцип, преди да бъде разтоварено на обекта. Електронни сензори следят за това дали горивото е разтоварено напълно.

 • shell gas station

  Контрол на съхранението

  Инвестираме в поддръжката и обновяването на съоръженията, в които горивото се съхранява, преди да достигне до резервоара на автомобила.

 • cleaning robot spraying water

  Контрол на чистотата на резервоарите

  Съхраняваме горивото в специалните двустенни резервоари на бензиностанциите, които преминават през периодично почистване чрез съвременни методи, свързани със значителна инвестиция от страна на компанията.

 • shell fuel pump

  Контрол на количеството

  Зареждаме горивото чрез висококачествени бензиноколонки, които подлежат на постоянна проверка за точно измерване на количеството. Всяка бензиноколнка е маркирана със стикер и пломбирана от държавните органи.

 • automated reservoir system

  Контрол на горивото в резервоарите

  Автоматични измервателни устройства напълно автономно следят качеството на горивото да остане ненарушено и алармират в случай на промяна. При регистрирана промяна продажбите се прекратяват моментално.

 • laboratory testing

  Контрол чрез тестове

  Всяко от горивата минава през финални тестове за качество от независима сертифицираща лаборатория с международен авторитет - SGS. Годишно се извършват над 3 000 анализа. „Знакът за качество” от SGS е гаранция, че зареждате с гориво, отговарящо на българските и европейски стандарти.

Контрол според световните стандарти на Shell

Правим това повече от 30 години в България, като прилагаме най-високите стандарти и ноухау на компанията Shell. Обменяме постоянно опит с глобалния екип, който се грижи за повече от 46 000 обекта Shell в света.

И всичко това, за да сте спокойни, когато зареждате с нашите горива.

В този раздел

“Знак за качество” от SGS

В България горивата Shell сe тестват от независимия световен лидер в контрола и сертифицирането - SGS.

Параметри за качество на горивата Shell

Горивата Shell се изследват в мобилна лаборатория на SGS, която следи значими параметри за качеството им.

Резултати от анализите на SGS на горивата Shell

Проверете какви са резултатите от тестовете за качество на горивата, направени от мобилната лаборатория на SGS във Вашата бензиностанция!